Browsed by
Etiket: VoIP

Huawei AR Serisi: PBX Number Parameter

Huawei AR Serisi: PBX Number Parameter

Huawei AR Serisi Yönlendiricileri IP PBX görevi görecek şekilde konumlandırırken, ortamınıza göre bazı ekstra parametrelere ihtiyacınız olabilir. Huawei AR yönlendiricilerindeki pbx number-parameter komutunu kullanarak PBX ler için farklı parametreleri uygulayabilirsiniz.

Bu parametreleri voice view menüsünde uygulayabilirsiniz, number-parameter kullanım formatı ise aşağıdaki gibidir:

pbx number-parameter ad değer

Burada ad, bir kontrol noktasının adını belirtir ve değeri, 0 ile 249 arasında değişen bir tamsayıdır. Değer ise bir kontrol noktasının değerini belirtir ve 0 ile 4294967295 arasında değişen bir tamsayıdır.

Bu parametreler ve alabilecekleri değerler için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz:

Number Parameter ve Açıklamaları

AdAçıklamaDeğer
0SDP RTCP’yi destekleyip desteklemeyeceğini yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: SDP RTCP desteklenmiyor. 1: SDP RTCP destekleniyor. Varsayılan değer 0’dır.
1 – 3Rezerve.
4PBX’in CNG sinyallerini işleyip işlemediğini gösterir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: PBX, CNG sinyallerini işlemez. 1: PBX, CNG sinyallerini işler. Varsayılan değer 0’dır.
5Modem olaylarının işlenmesindeki gecikmeyi ayarlar.Değer, milisaniye cinsinden 0 ile 50000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 5000’dir. 0 değeri, model olaylarının hemen işlendiğini gösterir.
6Rezerve.
7H.323 early media durumundayken re-negotiation başlatılıp başlatılmayacağını yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Yeniden görüşme başlatılmaz. 1: Yeniden görüşme başlatılır. Varsayılan değer 0’dır.
8SDP anlaşması için yerel veya uzak öncelik modunun kullanılıp kullanılmayacağını yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Yerel öncelik modu, SDP anlaşması için kullanılır.1: Uzaktan öncelik modu, SDP anlaşması için kullanılır. Varsayılan değer 1’dir.
9SDP paketleme zaman formatını ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: maxmptime1: ptime Varsayılan değer 1’dir.
10 – 14Rezerve.
15G.711 kullanıldığında VBD’nin kullanılıp kullanılmayacağını yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Codec G.711.1 olduğunda VBD kullanılmaz: Codec G.711 olduğunda VBD kullanılır. Varsayılan değer 0’dır.
16Servis tetikleme modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Gevşek bağlantı modu 1: Bant içi modda yarı sıkı kuplaj 2: Bant dışı modda yarı sıkı kuplaj 3: Tam kuplaj modu Varsayılan değer 0’dır.
17Codec önceliği 0 olduğunda codec modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: G711U2: G726-324: G7238: G711A9: G72215: G72818: G72920: G723Low21: G726-1622: G726-2423: G726-4096: R219897: R283398: v15099: Clear mode250: T.38251 : T.38 + 2 Varsayılan değer 8’dir.
18Codec önceliği 0 olduğunda paketleme süresini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 5 ms1: 10 ms2: 20 ms3: 30 ms4: 40 ms5: 50 ms6: 60 ms Varsayılan değer 2’dir.
19Codec önceliği 1 olduğunda codec modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: G711U2: G7264: G7238: G711A9: G72215: G72818: G72920: G723Low96: R219897: R283398: v15099: clear mode250: T.38251: T.38 + 2 Varsayılan değer 0’dır.
20Codec önceliğinin 1 olduğu paketleme süresini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 5 ms1: 10 ms2: 20 ms3: 30 ms4: 40 ms5: 50 ms6: 60 ms Varsayılan değer 2’dir.
21Codec önceliği 2 olduğunda codec modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: G711U2: G7264: G7238: G711A9: G72215: G72818: G72920: G723Low96: R219897: R283398: v15099: clear mode250: T.38251: T.38 + 2 Varsayılan değer 18’dir.
22Codec önceliği 2 olduğunda paketleme süresini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 5 ms1: 10 ms2: 20 ms3: 30 ms4: 40 ms5: 50 ms6: 60 ms Varsayılan değer 1’dir.
23Codec önceliği 3 olduğunda codec modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: G711U2: G7264: G7238: G711A9: G72215: G72818: G72920: G723Low96: R219897: R283398: v15099: clear mode250: T.38251: T.38 + 2 Varsayılan değer 4’tür.
24Codec önceliği 3 olduğunda paketleme süresini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 5 ms1: 10 ms2: 20 ms3: 30 ms4: 40 ms5: 50 ms6: 60 ms Varsayılan değer 3’tür.
25Codec önceliği 4 olduğunda codec modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: G711U2: G7264: G7238: G711A9: G72215: G72818: G72920: G723Low96: R219897: R283398: v15099: clear mode250: T.38251: T.38 + 2 Varsayılan değer 8’dir.
26Codec önceliği 4 olduğunda paketleme süresini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 5 ms1: 10 ms2: 20 ms3: 30 ms4: 40 ms5: 50 ms6: 60 ms Varsayılan değer 1’dir.
27Codec önceliği 5 olduğunda codec modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: G711U2: G7264: G7238: G711A9: G72215: G72818: G72920: G723Low96: R219897: R283398: v15099: clear mode250: T.38251: T.38 + 2 Varsayılan değer 8’dir.
28Codec önceliği 5 olduğunda paketleme süresini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 5 ms1: 10 ms2: 20 ms3: 30 ms4: 40 ms5: 50 ms6: 60 ms Varsayılan değer 3’tür.
29Codec önceliği 6 olduğunda codec modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: G711U2: G7264: G7238: G711A9: G72215: G72818: G72920: G723Low96: R219897: R283398: v15099: clear mode250: T.38251: T.38 + 2 Varsayılan değer 0’dır.
30Codec önceliğinin 6 olduğu paketleme süresini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 5 ms1: 10 ms2: 20 ms3: 30 ms4: 40 ms5: 50 ms6: 60 ms Varsayılan değer 1’dir.
31Codec önceliği 7 olduğunda codec modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: G711U2: G7264: G7238: G711A9: G72215: G72818: G72920: G723Low96: R219897: R283398: v15099: clear mode250: T.38251: T.38 + 2 Varsayılan değer 250’dir.
32Codec önceliğinin 7 olduğu paketleme süresini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 5 ms1: 10 ms2: 20 ms3: 30 ms4: 40 ms5: 50 ms6: 60 ms Varsayılan değer 2’dir.
33Early medianın desteklenip desteklenmeyeceğini yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Erken ortam desteklenmez. 1: Erken ortam desteklenir. Varsayılan değer 1’dir.
34 – 36Rezerve.
37CLIP ters polarite kullanılıp kullanılmayacağını yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: CLIP polaritesinin tersine çevrilmesi gerekli değildir. 1: CLIP polaritesinin ters çevrilmesi gereklidir. Varsayılan değer 0’dır.
38B kanallarının seçileceği sırayı ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Tercihli1: Belirlenmiş Varsayılan değer 0’dır.
39AG0 portunun arayan numarayı tespit ettiği süreyi ayarlar.Değer, saniye cinsinden 0 ile 15 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 5’tir.
40AG0 bağlantı noktasında iki basamak arasındaki aralığı ayarlar.Değer, saniye cinsinden 0 ile 15 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 0’dır.
41Bir kullanıcının telefonu aldıktan sonra herhangi bir numarayı çevirmediği süreyi ayarlar.Değer, milisaniye cinsinden 10000 ile 30000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 10000’dir.
42Genel aramalar için iki hane arasındaki aralığı ayarlar.Değer, milisaniye cinsinden 5000 ile 60000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 20000’dir.
433.1 kHz ses veya SPEECH ile dolu Trunk PRI çıkış çağrı Aktarım Yeteneği alanını ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 3.1 kHz audio1: SPEECH Varsayılan değer 1’dir.
44Çağrılan yanıt için bekleme süresini ayarlarDeğer, milisaniye cinsinden 1500 ile 300000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 1500’dür.
45Rezerve.
46Ofis içi veya yerel aramanın yanıt yok olarak kabul edildiği bekleme süresi eşiğini gösterir.Değer, milisaniye cinsinden 10000 ile 300000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 60000’dür.
47Cevap yok olarak kabul edilen ulusal bir otoban aramanın geçildiği bekleme süresi eşiğini gösterir.Değer, milisaniye cinsinden 10000 ile 300000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 90000’dür.
48Uluslararası bir otoban aramasının yanıt yok olarak kabul edildiği bekleme süresi eşiğini gösterir.Değer, milisaniye cinsinden 10000 ile 300000 arasında değişen bir tamsayıdır.Varsayılan değer 12000’dir.
49Rezerve.
50Dış hat grubunun varsayılan arama numarasının görüntülenip görüntülenmeyeceğini yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Varsayılan arama numarası görüntülenmez. 1: Varsayılan arama numarası görüntülenir. Varsayılan değer 1’dir.
51 – 52Rezerve.
53CDR formatını ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: CDR1: SOFTX2: MINI3: UCBILL Varsayılan değer 0’dır.
54 – 61Rezerve.
6291’i clearmode yükü olarak kullanıp kullanmama.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
63Rezerve.
64H.323 gelen bir arama aldığında uzak IP adresinin kontrol edilip edilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 1’dir.
65Meşgul tonunun süresini belirtir.Değer, milisaniye cinsinden 1000 ile 300000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 40000’dür.
66 – 67Rezerve.
68CCBS / CCNR hizmetinin yaşam döngüsünü ayarlar.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 1800.0’dır: CCBS / CCNR hizmeti her zaman etkilidir.
69CCBS / CCNR hizmeti girişimlerinin sayısını ayarlar.Değer, 0 ile 20 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 3.0’dır: CCBS / CCNR hizmeti her zaman etkilidir.
70CCBS / CCNR hizmeti denemeleri için aralığı ayarlar.Değer, saniye cinsinden 1 ile 1800 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 180’dir.
71Kullanıcılar harici kullanıcıları aradığında pound işaretinin (#) silinip silinmeyeceği.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
72Çağrı numarası algılama sağlamayan AT0 hattının çağrıları serbest bırakıp bırakmayacağını yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Çağrı numarası algılama sağlamayan AT0 hattı çağrıları serbest bırakmaz. 1: Çağrı numarası algılama sağlamayan AT0 hattı çağrıları serbest bırakır. Varsayılan değer 1’dir.
73Duyuru oynatmak için akış modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Sendonly1: SendRecv Varsayılan değer 0’dır.
74Basamak toplamadaki gecikmeyi ayarlar.Değer, 10 ms’de 0 ile 1000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 100’dür.
75Yerel cihazda kullanıcı kaydına izin verilip verilmeyeceğini yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
76Dsp yok sayma olayını ayarlar.Değer, 0 ile 62 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 0’dır.
77-83Rezerve.
84CDR’deki FTP sunucusu boyutunu ayarlar.Değer, 1 ile 30000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 2400’dür.
85CDR’lerin yerel olarak saklanıp saklanmayacağını yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: CDR’ler yerel olarak depolanamaz. 1: CDR’ler yerel olarak depolanabilir. Varsayılan değer 0’dır.
86Depolanan CDR sayısını ayarlar.Değer, 1 ile 1024 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 2’dir.
87CDR’lerin kaydedildiği aralığı ayarlar.Değer, dakika cinsinden 1 ile 1440 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 15’tir.
88Sabit disk veya bellek dolduktan sonra işleme ilkesini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Aramalar reddedilir. 1: CDR’ler oluşturulmaz. 2: Eski CDR’lerin üzerine yazılır. Varsayılan değer 2’dir.
89 – 93Rezerve.
94ISDN bağlantı noktasının MWI modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: ERTELENMİŞ1: HEMEN2: KOMBİNE Varsayılan değer 0’dır.
95 – 97Rezerve.
98Koruma zamanlayıcısının değerini ayarlar.Değer, saniye cinsinden 1 ile 0xFFFF arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 60’tır.
99Rezerve.
100MWI için süreyi ayarlar, FSK iletimini tamamlar.Değer, milisaniye cinsinden 10 ile 0xFFFF arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 500’dür.
101MWI formatını ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: MWI açık veya kapalı. 1: ETSI standartları tarafından tanımlanmıştır. Varsayılan değer 0’dır.
102Trunk grubunun minimum uzunluk numarasını gönderip göndermeyeceğini yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Devre grubu minimum uzunluğun numarasını göndermez. 1: Devre grubu minimum uzunluğun numarasını gönderir. Varsayılan değer 0’dır.
103Ortam proxy ilkesi otomatik olduğunda ve iletişim kuran her iki tarafın IP adresleri aynı olduğunda ortam proxy’sinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Ortam proxy’si etkinleştirilmedi. 1: Ortam proxy’si etkinleştirildi. Varsayılan değer 0’dır.
104SIP devreleri bağlandığında ortam proxy’sinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: SIP devreleri bağlandığında ortam proxy’si etkinleştirilir. 1: SIP devreleri bağlandığında ortam proxy’si etkinleştirilmez. Varsayılan değer 1’dir.
105IP tarafı ortam proxy’si etkinleştirildikten sonra ortam proxy adresi seçimini yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Yapılandırılmış ortam IP adresi kullanılır.1: Ortam IP adresi ile ortam eşleme IP adresi arasındaki IP adresi, uzak uçla aynı ağ kesiminde bulunan kullanılır. 1.
106 – 107Rezerve.
108Arama yönlendirme servisi için arama numarasının kullanılıp kullanılmayacağını yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Çağrı yönlendirme servisi için çağrı numarası kullanılmaz. 1: Çağrı yönlendirme servisi için çağrı numarası kullanılır. Varsayılan değer 0’dır.
109 – 110Rezerve.
111Eş uç tarafından gönderilen invite200 mesajı birden fazla codec değeri içerdiğinde yeniden görüşmenin başlatılıp başlatılmayacağını yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Yeniden görüşme başlatılmaz. 1: Yeniden görüşme başlatılır. Varsayılan değer 0’dır.
112 – 113Rezerve.
114BRA veya PRA hattı üzerinden arayan veya aranan numaranın niteliklerini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Çağrı numarası özelliği değişmeden kalır. 1: Uluslararası çağrı numarası özellikleri bilinmiyor. 2: Ulusal çağrı numarası özellikleri bilinmiyor. 3: Uluslararası ve ulusal çağrı numarası özellikleri bilinmiyor. 4: The yerel arama numarası özellikleri bilinmiyor. 5: Yerel ve uluslararası arama numarası özellikleri bilinmiyor. 6: Yerel ve ulusal arama numarası özellikleri bilinmiyor. 7: Yerel, ulusal ve uluslararası arama numarası özellikleri bilinmiyor. Varsayılan değer şudur: 0.
115 – 119Rezerve.
120DSS1 tarafında T301 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 180 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 180’dir.
121DSS1 tarafında T302 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 5 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 10’dur.
122DSS1 tarafında T303 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 4’tür.
123DSS1 tarafında T304 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 20’dir.
124DSS1 tarafında T305 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 30’dur.
125DSS1 tarafında T306 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 30’dur.
126DSS1 tarafında T307 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 180’dir.
127DSS1 tarafındaki T308 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 4’tür.
128DSS1 tarafında T309 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 90’dır.
129DSS1 tarafındaki T310 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 40 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 30’dur.
130DSS1 tarafındaki T312 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır.Varsayılan değer 6’dır.
131DSS1 tarafındaki T314 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 4’tür.
132DSS1 tarafındaki T316 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 120’dir.
133DSS1 tarafındaki T317 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 100’dür.
134DSS1 tarafında T320 zamanlayıcısının süresini gösterirDeğer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 30’dur.
135DSS1 tarafında T321 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 30’dur.
136DSS1 tarafında T322 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 4’tür.
137Hizmeti bildirmeden oturum güncellemesine yanıt verilip verilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Evet1: Hayır Varsayılan değer 0’dır.
138IP dış hat bekleme çevirme numarası zamanlayıcı uzunluğunu ayarlayın.Değer, saniye cinsinden 1 ile 15 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 5’tir.
139AR’nin aldığı yanıtın ilgili kişi alanındaki eş adresi veya bağlantı noktası numarası değiştirildiğinde, AR’nin yeni adrese sonraki istekleri gönderip göndermediğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Evet1: Hayır Varsayılan değer 0’dır.
140FXS veya bilinmeyen yerel kullanıcıların çağrıları SIP dış hat üzerinden yapıldığında ve serbest bırakıldığında neden başlığı alanının silinip silinmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
141SIP hattı üzerinden yönlendirilen giden bir yerel aramanın yanıt yok olarak kabul edildiği zamanlayıcı süresini belirtir.Değer, milisaniye cinsinden 10000 ile 600000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 60000’dür.
142SIP dış hat üzerinden yönlendirilen giden bir ulusal ücret aramasının yanıt yok sayılmasının aşıldığı zamanlayıcı süresini gösterir.Değer, milisaniye cinsinden 10000 ile 600000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 90000’dür.
143SIP dış hat üzerinden yönlendirilen giden bir uluslararası ücret aramasının yanıt yok sayılmasının aşıldığı zamanlayıcı süresini gösterir.Değer, milisaniye cinsinden 10000 ile 600000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 120000’dür.
144ISDN dış hat bekleme çevirme numarası zamanlayıcı uzunluğunu ayarlayın.Değer, saniye cinsinden 1 ile 15 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 10’dur.
145Rezerve.
146Şebekeden kullanıcıya yönünde DISCONNECT mesajıyla bir tıkanıklık tonunun çalınıp çalınmayacağı.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
147Günlüğün ekranda yazdırılıp yazdırılmayacağını yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Evet1: Hayır Varsayılan değer 0’dır.
148Min-SE değerinin 0 ise geçerli bir değerle değiştirilip değiştirilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet (Değeri 90 olarak değiştirin) Varsayılan değer 0’dır.
149SIP Flood ve DDoS saldırı önleme beyaz listesinin yaşlanma süresini belirtir.Değer, saniye cinsinden 30 ile 1800 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 90’dır.
150Uyarıldıktan sonra ilerlemenin dss1’e gönderilip gönderilmeyeceğini belirtirNumaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Gönderme1: Gönder Varsayılan değer 1’dir.
151Kayıt başarısız olduktan sonra sınırlamanın etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır. NOT: Bu kontrol noktası, yalnızca kayıt paketlerinde sınırlamanın başlatılıp başlatılmayacağını belirler. Bu kontrol noktasının kayıt paketlerinde sınırlandırmanın etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirlemek için kontrol noktası 152 ile kullanılması gerekir. Bu kontrol noktasının durumu, akış sınırlama tablosunda oluşturulan girdileri etkilemez.
152Sınırlama etkinleştirilmeden önceki hata sayısını belirtir.Değer, 1 ile 10 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 3’tür.
153Akış sınırlama tablosundaki girişlerin yaşlanma süresini belirtir.Değer, saniye cinsinden 60 ile 1800 arasında değişen bir tamsayıdır.Varsayılan değer 300’dür. NOT: Yaşlanma süresi çok kısaysa, hata ayıklama sesi nm cmd 800 ve hata ayıklama sesi nm cmd 801 p1 0 komutunu çalıştırabilirsiniz. nm modülü, yazılım devreye alma işlemini gerçekleştirmek ve akış sınırlama tablosundaki ilgili girişleri silmek için.
154Medya ve ses veya t38 ve ses tek bir medya satırında mevcut olduğunda ses hattının silinip silinmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
155AR’nin uydu-yer bağlantısı cihazı için geri arama sesini çalıp çalmayacağını belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
156Sıralı çalan grup üyesi aramayı yanıtlamadığında bir aramanın bırakılıp bırakılmayacağını gösterir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Çağrılar serbest bırakılmaz. 1: Çağrılar bırakılır. Varsayılan değer 0’dır.
157Bir medya anlaşması gerçekleştirildikten sonra gönderilen SDP yanıtının, sistem ve SDP teklifi tarafından paylaşılan tüm ortak kodekleri içerip içermediğini gösterir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
158Bir aygıtın, bir SIP AT0 santrali kullanarak uzaktaki harici aygıta bir Davet iletisi gönderdikten sonra uzak aygıttan bir Davet yanıtı almadığında oturumu uzak aygıtla serbest bırakmak için hemen bir İptal iletisi gönderip göndermeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
159Bir arama bekletme servis modunu belirtir.Değer bir tamsayıdır. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: IVR komut istemi modu. 1: Basitleştirilmiş mod. Bir kullanıcı, bir uyarı tonu duymadan doğrudan kanca flaşına basabilir ve aramayı değiştirebilir. Varsayılan değer 0’dır.
160Bir BRA hattının İlerleme mesajlarının Uyarı mesajlarına dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini belirtir.Değer bir tamsayıdır. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
161IMS çekirdeğinin, bir SIP AT0 hattı aracılığıyla bir PBX kullanıcısının hizmet özniteliklerini ayarlamak için SIP’de UA profillerini kullanıp kullanamayacağını belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
162SIP AT0 ve SIP PRA bağlantı senaryolarında AR yönlendiricileri tarafından gönderilen kayıt yenileme mesajlarında kimlik doğrulama bilgilerinin taşınıp taşınmadığını gösterir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
163Bir AR aldıktan sonra SIP tarafına eşlenen 180 zil mesajına zorla SDP eklenip eklenmeyeceğini belirtir SIP dış hat gelen çağrılarının bir PRA hattına aktarıldığı senaryoda PRA tarafından gönderilen Uyarı mesajları.Değer bir tamsayıdır. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
164Bir AR’nin, medya görüşmesi bir SIP devresi üzerinde bir DAVET mesajı ve bir 200 OK mesajı kullanılarak tamamlandıktan sonra medya bilgilerini taşıyan bir ACK mesajının alınması üzerine proaktif olarak bir çağrıyı serbest bırakıp bırakmayacağını belirtir.Değer bir tamsayıdır. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Evet1: Hayır Varsayılan değer 0’dır.
166 – 199Rezerve.
200Arızaya özgü CDR’ler oluşturmak için anahtar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Herhangi bir hata için CDR oluşturulmaz. 1: Tüm hatalar için CDR’ler oluşturulur. 2: Ana hat hataları için CDR oluşturulur. Varsayılan değer 0’dır.
201CDR’de aranan bir numarayı değiştirmek için geçiş yapar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Değiştirmeden önce 1: Değişimden sonra Varsayılan değer 0’dır.
202Dar bantlı gövdenin, dar bantlı gövdede tonlar çalıp çalmadığını gösterir.Numaralandırılmış değer: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
203Sanal Kullanıcı (VU) numaraları aracılığıyla doğrudan arama için geçiş yapar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Devre Dışı Bırak1: Etkinleştir Varsayılan değer 0’dır.
204Orijinal arayan numarasını görüntülemek için geçiş yapar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Orijinal arayan numarasını görüntüleme 1: Orijinal arayan numarasını görüntüleme Varsayılan değer 0’dır.
205Bir SIPUE kimlik doğrulama hatası durumunda yeni bir kayıt talebinin işlenmesi için bir aralık belirtir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 300 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 10’dur.
206Devre dışı bırakıldığında yerel hayatta kalma faturası oluşturmak için geçiş yapar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Oluşturma 1: Oluştur. Varsayılan değer 0’dır.
207Sistem faturası oluşturmak için geçiş yapar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Oluşturma 1: Oluştur. Varsayılan değer 1’dir.
208Ses şifresini kontrol etmek için geçiş yapar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Kontrol değil 1: Kontrol Varsayılan değer 1’dir NOT: Cihazları güvenli hale getirmek için şifre karmaşıklığı doğrulama işlevi etkinleştirilmelidir.
209ISDN ana hat grubu minimum sayı uzunluğuna ulaştığında numaranın gönderilip gönderilmeyeceğini belirler.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Gönderme1: Gönder Varsayılan değer 1’dir.
210Önceden alınmış kaydı etkinleştirmek için geçiş yapar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: İzin verilir1: Meşgul değilken izin verilir2: Tümü yasak Varsayılan değer 1’dir.
211Dış hat tabanlı giden arama için aranan numaradaki numara işaretinin (#) şeffaf bir şekilde aktarılıp aktarılmayacağını belirler.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Sayı işareti (#) şeffaf olarak aktarılmaz. 1: Sayı işareti (#) transparan olarak aktarılır. Varsayılan değer 0’dır.
212Path yenileme zamanlayıcı uzunluğu.Değer, saniye cinsinden 0 ile 5 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 2’dir.
213Pazarlığı yeniden davet ederken sdp bağlantı noktasını değiştirin.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Evet1: Hayır Varsayılan değer 0’dır.
214Arayan tarafından giden hakkın kısıtlanıp kısıtlanmayacağı.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 1’dir.
215Arayanın çağrı bırakma süresi, çağrılan kontrol modu altında.Değer, saniye cinsinden 60 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 180’dir.
216Arayan, kontrol modu adı verilen dtmf’nin yüksek frekanslı ton süresi dolduğunu algılar.Değer, saniye cinsinden 10 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 30’dur.
217Yüksek frekanslı ton uzunluğunu denilen kontrol modu altında gönderin.Değer, saniye cinsinden 1 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 2’dir.
218Giden çevir sesini tetikleyebilecek tek Ön arama numarasının ayarlanıp ayarlanmayacağı.Değer, 0 ile 0xFFFF arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 0xFFFF’dir (sağlanmamıştır).
219Yenileme UAC tarafından başlatıldığında UAC’nin 200OK’a yanıt verip vermeyeceği ve UAS güncelleme mesajını gönderir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
220T38 faksı desteklendiğinde sdp’ye cdsc eklenip eklenmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
221Eşler için gövde çalma zil sesinin çalınıp çalınmayacağını belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
222Bir dış hat aradığında ülke ve alan kodunun kontrol edilip edilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 1’dir.
223Anormal arama olduğunda ses tonunun çalınıp çalınmayacağını belirler.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Evet1: Hayır Varsayılan değer 0’dır.
224IP’den IP’ye çağrı yapıldığında ses yükünün kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 1’dir.
225Mevcut devre / kanal olmadığında 403 veya 486 mesajının gönderilip gönderilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 4031: 486 Varsayılan değer 0’dır.
226DDoS saldırı engellemesinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
227DDoS saldırı önleme eşiğini gösterir.Değer, saniyede paket olarak 0 ile 1000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 20’dir.
228Tekrar recv uyarısı verildiğinde zamanlayıcının yenilenip yenilenmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Yenileme değil 1: Yenile Varsayılan değer 1’dir.
229Aranan taraf ödeme hizmetinin desteklenip desteklenmediğini belirler.Numaralandırılmış tür. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Aranan taraf ödeme servisi desteklenmiyor. 1: Aranan taraf ödeme servisi destekleniyor. Varsayılan değer 1’dir.
230Arayan numara alanının Dss1 Kurulum mesajında ​​gizli olup olmadığını belirler.Numaralandırılmış tür. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Arayan numara alanı Dss1.1 Kurulum mesajında ​​gizli değildir: Arama numarası alanı Dss1 Kurulum mesajında ​​gizlidir. Varsayılan değer 0’dır.
231Aranan taraf tarafında ara çevirme zamanlayıcısı zaman aşımına uğrarsa R2 santralinin A4 mesajını gönderip göndermeyeceğini belirler.Numaralandırılmış tür. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Aranan taraf tarafında ara çevirme zamanlayıcısı zaman aşımına uğrarsa, R2 hattı A4 mesajını göndermez. 1: Aranan tarafta ara çevirme zamanlayıcısı zaman aşımına uğrarsa, R2 hattı A4 mesajını gönderir. varsayılan değer 0’dır.
232DSS1 santralinin uzak cihazın geri çalma tonlarını dinleyip dinlemeyeceğini belirler.Numaralandırılmış tür. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: DSS1 santrali uzak cihazın geri çalma tonlarını dinlemez. 1: DSS1 santral, uzak cihazın geri çalma tonlarını dinler. Varsayılan değer 0’dır.
233E-location alanının SIP mesajının neden alanında olup olmadığını belirler.Numaralandırılmış tür. Değerler 0 ila 1.0 arasındadır: eri-location alanı SIP mesajının neden alanında değildir. 1: eri-location alanı SIP mesajının neden alanındadır. Varsayılan değer 1’dir.
234Çoklu M hattı senaryosunda faksın müzakere modunu belirler.Numaralandırılmış tür. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: T38 kullanılır. 1: Şeffaf aktarım kullanılır. 2: Sıra kullanılır. Varsayılan değer 2’dir.
235Bir H323 devre kullanıldığında G.729’un G.729B’ye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış tür. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
236AR’ye kayıtlı AR veya IMS’nin üç taraf arama hizmetini kontrol edip etmediğini gösterir.Numaralandırılmış tür. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: AR1: IMST Varsayılan değer 0’dır.
237AR’ye kayıtlı AR veya IMS’nin arama yönlendirme hizmetini kontrol edip etmediğini gösterir.Numaralandırılmış tür. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: AR1: IMST Varsayılan değer 0’dır.
238Kullanıcı ahize flaşa bastığında, AR’nin uzak uca çağrı bekletme tonları çalıp çalmayacağını belirtir.Numaralandırılmış tür. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 1’dir.
239SIP mesajı önbelleğe alma zaman aşımını gösterir.Değer, milisaniye cinsinden 0 ile 2000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 1000’dir.
240Rezerve.
241Rezerve.
242Basitleştirilmiş üç taraflı arama hizmetinin ve arama bekletme akışının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir.Değer 0 veya 1.0 olabilir: Disable1: Enable Varsayılan değer 0’dır.
243Otomatik yanıt modunda çalışmak için bir FXO arayüzünün etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Devre Dışı Bırak1: Etkinleştir Varsayılan değer 1’dir.
244FXO arayüzü otomatik olmayan yanıtlama modunda çalışırken, bir FXO arayüzü için yanıtlamayan bir zamanlayıcı belirtir.Değer, saniye cinsinden 5 ile 10 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 5’tir. NOT: Bu yapılandırma, yalnızca pbx sayı-parametre 243 0 yapılandırıldıktan sonra etkili olur.
246Bir FXS arayüzünde polarite ters çevirmenin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Devre dışı bırak 1: Nöbet durumunda ters çevirmeyi etkinleştir (ROS) 2: Yanıtta ters çevirmeyi etkinleştir (ROA) NOT: ROS ve ROA aynı anda etkinleştirilemez. Varsayılan değer 0’dır.
247R2 bagajının Arjantin ve Brezilya şablonlarında muhasebe darbesini destekleyip desteklemediğini gösterir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
248Otomatik IVR iki aşamalı aramanın etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Devre Dışı Bırak1: Etkin Varsayılan değer 0’dır. NOT: Otomatik IVR iki aşamalı arama, çevirme dizini olarak 0 olan kısa kodlar gerektirir. Otomatik IVR iki aşamalı çevirme etkinleştirilirse, sistem karşılamaları dinledikten sonra arama indeksi olarak 0 olan bir numaraya bir aramayı otomatik olarak yönlendirir Otomatik IVR iki aşamalı arama etkinleştirildiğinde, sistem karşılama mesajları çalarken numara çevirmeyin . Aksi takdirde arama etkisizdir. Otomatik IVR iki aşamalı arama, zaman bölümü dizinini desteklemez.
249Yerel cihazdaki H323 Q.931 mesajında ​​boş bırakılan ekran başlığının, H323 gelen aramalar için gönderilen Q.931 mesajındaki ekran başlığıyla değiştirilip değiştirilmeyeceğini belirtir.Değer bir tamsayıdır. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 1’dir.
Asterisk & FreePBX: AMI Kullanıcısı Nasıl Oluşturulur?

Asterisk & FreePBX: AMI Kullanıcısı Nasıl Oluşturulur?

AMI (Asterisk Management Interface), üçüncü parti uygulamaların Asterisk (FreePBX) ile düzgün çalışması için kullanılır. Uygulamalar AMI üzerinden sistem olayları ile ilgili güncel bilgileri çekebilir ve Asterisk’e bir takım komutlar gönderebilir.

Asterisk ve FreePBX üzerinde AMI ı kullanabilmek için bir kullanıcı ve şifre tanımlamanız gerekiyor. Bunu iki şekilde oluşturabilirsiniz:

 1. /etc/asterisk/manager.conf dosyasını editleyerek
 2. FreePBX’te Asterisk Manager ile bir kullanıcı oluşturarak.

Şimdi her iki yöntemi de daha ayrıntılı olarak inceleyelim.

Asterisk Üzerinde AMI Kullanıcısı Oluşturmak:

1. Asterisk sunucusuna SSH ile bağlanın.

2. /etc/asterisk/manager.conf dosyasını bir editör ile açın.

nano /etc/asterisk/manager.conf

3. [general] bölümünde AMI ayarlarını girin:

[general]
enabled = yes
port = 5038
bindaddr = 0.0.0.0
displayconnects = no

4. [general] bölümünün altında yeni bir kullanıcı oluşturun:

[amiuser]
secret = 123456
deny = 0.0.0.0/0.0.0.0
permit = 192.168.0.0/255.255.255.0
read = system,call,log,verbose,command,agent,user,config,command,dtmf,reporting,cdr,dialplan,originate,message
write = system,call,log,verbose,command,agent,user,config,command,dtmf,reporting,cdr,dialplan,originate,message
writetimeout = 5000

Not: Bu örnekte kullanıcı adı amiuser, şifre 123456 dır. Sadece 192.168.0.0/24 ağından gelen istekleri kabul etmekte de tüm erişimler okuma ve yazma olarak açıktır.

5. Dosyayı kaydedin ve kapatın.

6. Asterisk Manager modülünü yeniden yükleyin:

asterisk -rx "manager reload"

FreePBX Üzerinde AMI Kullanıcısı Oluşturmak:

1. Üst gezinme çubuğunda Settings‘e ve sonra Asterisk Manager Users‘a basın:

FreePBX Asterisk Manager Users
Asterisk Manager Users Menüsü

2. Yeni bir kullanıcı eklemek için Add Manager düğmesine tıklayın.

AMI Kullanıcısı Ekleme

3. Burada yeni bir kullanıcı için ayarlar penceresini görebilirsiniz. Burada ilgili alanları doldurun:

AMI Kullanıcı Bilgileri Ekranı
 • Manager Name: AMI Kullanıcı adını girin (boşluk içermemeli).
 • Manager Secret: AMI Kullanıcısı için parolayı girin.
 • Deny: Burada, AMI ile bağlantıyı kısıtlamak istediğiniz IP adresini ve alt ağ maskesini belirtebilirsiniz. Birden çok ağı belirtmek için “&” simgesini kullanabilirsiniz, ör: 192.168.1.0/255.255.255.0&192.168.2.0/255.255.255.0
 • Permit: AMI bağlantısına izin verdiğiniz ağ ye da tekil IP adresini belirtin.
 • Write Timeout: AMI komutunun yürütülmesi için zaman aşımı süresini girin.

4. Permissions sekmesini kullanarak erişim izinlerini ayarlayın.

AMI Kullanıcı İzin Ekranı

5. Ayarları kaydetmek için sağ alttaki Submit butonuna basın ve sonra sol üstte çıkacak olan Apply Config‘e basarak işlemi tamamlayın.

openSIPS Kurulum Adımları

openSIPS Kurulum Adımları

OpenSIPS, bir çok telefon servis sağlayıcı tarafından kullanılan ve Class 4, Class 5, toptan satış VoIP, kurumsal PBX, sanal PBX, SBC, yük dengeleyici IMS platformları, çağrı merkezleri ve daha pek özellikler sunan çok amaçlı bir SIP sunucusudur. Bu yazımda Debian 10 üzerinde openSIPS‘in kurulum adımlarını bulabilirsiniz.

openSIPS, Linux üzerinde çalışan, oldukça az kaynak ihtiyacı olan ve yüksek performanslı bir SIP sunucusudur. Bu yüzden bir çok telekom operatörü openSIPS ile çözümler geliştirmektedir. Eğer siz de VoIP uygulamalarınızda openSIPS kullanmak isterseniz aşağıdaki kurulum yönergesini takip edebilirsiniz.

openSIPS Kurulum Adımları

1. openSIPS Kurulumunda Kullanılan Bileşenler ve Versiyonları:

 • Debian v10 (Buster) x64 minimal install (netinst)
 • OpenSips v3.0
 • OpenSips GUI v8.3.0
 • Apache v2.4
 • PHP v7.3
 • MariaDB v10

2. Ön Hazırlıklar

openSIPS kurulumu için öncelikle bir Debian kurulumuna ihtiyacınız olacak. Bu linkten amd64 netinst CD imajını indirip kurabilirsiniz. Debian’ın kurulumu oldukça kolay, dilerseniz hazırlamış olduğum bu videoyu takip ederek de kurabilirsiniz.

Debian’ın kurulumundan sonra aşağıdaki paketlerin kurulumunu tamamlayın:

apt update && apt upgrade -y && apt -y install m4 git nano sudo curl dbus apache2 lsb-release

Normalde monitoring için opsiyonel olarak “monit” paketini de kurabilirsiniz fakat yazıyı yazdığım tarihte monit üzerinde bulunan bir takım açıklardan dolayı repolardan kaldırıldı. Durum değişirse diye yine ilgili kurulum komutunu aşağıda bulabilirsiniz:

apt -y install monit

3. PHP Kurulumu

Önce bağımlı paketleri kurun:

apt -y install curl apt-transport-https ca-certificates

PHP reposunu ekleyin:

wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" > \ /etc/apt/sources.list.d/php.list 

Daha sonra PHP paketlerini kurun:

apt update && apt -y install php7.3 php7.3-gd php7.3-mysql php7.3-xmlrpc php-pear php7.3-cli php-apcu php7.3-curl php7.3-xml libapache2-mod-php7.3 

Pear ile PHP MDB2 kütüphanesini kurun:

pear install MDB2#mysql

PHP.ini dosyasını düzenleyerek short_open_tag değişkenini On yapın:

sed -i "s#short_open_tag = Off#short_open_tag = On#g" /etc/php/7.3/apache2/php.ini

4. MariaDB Kurulumu

MariaDB kurulumu için gpg keylerini alıp ilgili paketleri kurun:

apt-key adv --recv-keys --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 0xF1656F24C74CD1D8 curl -sS https://downloads.mariadb.com/MariaDB/mariadb_repo_setup | sudo bash apt update && apt -y install mariadb-server 

Daha sonra my.cnf dosyasını aşağıdaki gibi değiştirin:

nano /etc/mysql/my.cnf

Strict modu devre dışı bırakmak ve openSIPS varsayılan latin1 karakter setini kullanmak için [mysqld] başlığının altına aşağıdaki satırları ekleyin:

sql_mode='' 
character-set-server = latin1 

MariaDB servisini restart edin:

systemctl restart mariadb

5. openSIPS Kurulumu

gpg keyi ekleyin:

apt -y install dirmngr && apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 049AD65B

openSIPS repolarını ekleyin:

echo "deb https://apt.opensips.org $(lsb_release -sc) 3.0-releases" >/etc/apt/sources.list.d/opensips.list 
echo "deb https://apt.opensips.org $(lsb_release -sc) cli-nightly" >/etc/apt/sources.list.d/opensips-cli.list 

Aşağıdaki komutla openSIPS paketlerini kurun:

apt update && apt -y install opensips opensips-cli opensips-*-module opensips-*-modules python3-mysqldb python3-sqlalchemy python3-sqlalchemy-utils 

6. Database Kurulumu

MariaDB üzerinde opensips kullanıcısını oluşturun ve ilgili hakları verin:

mysql -p 
> 
CREATE USER 'opensips'@'localhost' IDENTIFIED BY 'opensipsrw'; 
GRANT ALL PRIVILEGES ON opensips.* TO 'opensips'@'localhost'; 
FLUSH PRIVILEGES; 
exit 

Database kurulum scriptini çalıştırın:

opensips-cli -x database create 

script size database URL ini soracak. mysql://opensips:opensipsrw@localhost olarak girin ve default u (install all tables) seçin.

7. Konfig Dosyasının Üretilmesi

Konfig dosyasını üretmek için aşağıdaki scripti çalıştırın:

/usr/sbin/osipsconfig 

GenerateOpenSIPS Script > Residential Script > Configure Residential Script i seçin. Spacebar ı kullanarak TLS dışında kalan tüm seçenekleri seçin. Q tuşuna basarak bir önceki menüye gidin ve Generate Residential Script i seçin. Script ilgili dosyayı üretecek ve size dosyanın adını ekranda gösterecektir. İlgili dosyayı opensips.cfg dosyayı ile değiştirin ve gerekli okuma haklarını verin:

mv /etc/opensips/opensips.cfg /etc/opensips/opensips.cfg.orig 
cp /etc/opensips/[üretilen konfig dosyası] /etc/opensips/opensips.cfg 
chmod 644 /etc/opensips/opensips.cfg 

8. Ek Konfigürasyonlar:

opensips.cfg dosyasında sunucunun dinleyeceği interface IP lerini girin:

nano /etc/opensips/opensips.cfg

listen= ile başlayan iki satırı sunucunun IP adresi ile değiştirin:

listen=udp:192.168.0.1:5060
listen=tcp:192.168.0.1:5060

Daha sonra oluşturulan konfigürasyon dosyasının uygun olup olmadığını kontrol edin:

opensips -C /etc/opensips 

Eğer dosyada hata varsa ekranda gözükecektir. Hata varsa düzeltin, yoksa aşağıdaki komut ile yeni konfigürasyon dosyası ile opensips servisini tekrar çalıştırın:

systemctl restart opensips 

9. Arayüz (GUI) Kurulumu

Git kullanarak openSIPS arayüzünü indirin:

git clone -b 8.3.0 https://github.com/OpenSIPS/opensips-cp.git /var/www/opensips-cp

Database üzerinde openSIPS arayüz tablosunu oluşturun:

cd /var/www/opensips-cp/config 
mysql -p opensips < db_schema.mysql 

10. İstatistiklerin Düzenli Toplanması

İlgili scripti cron.d klasörüne ekleyin ve cron servisini tekrar başlatın:

cd /var/www/opensips-cp/config
cp tools/system/smonitor/opensips_stats_cron /etc/cron.d/
systemctl restart cron

11. Monit Konfigürasyonu (Opsiyonel)

monitrc dosyasına aşağıdaki gibi ilgili satırı ekleyin ve servisi tekrar başlatın:

echo -e "set httpd port 2812 and\nallow localhost" >> /etc/monit/monitrc
systemctl restart monit

12. Global Konfigürasyon

GUI konfigürasyon php dosyasını açın ve aşağıdaki gibi düzenleyin:

nano +30 /var/www/opensips-cp/config/boxes.global.inc.php 
// monit host:port 
$boxes[$box_id]['monit']['conn']="127.0.0.1:2812"; 
$boxes[$box_id]['monit']['user']="admin"; 
$boxes[$box_id]['monit']['pass']="admin"; 
$boxes[$box_id]['monit']['has_ssl']=0;

13. Apache Konfigürasyonu

Aşağıdaki komutu kullanarak Apache üzerinde Virtual Host tanımlarını yapın:

cat >> /etc/apache2/sites-available/opensips.conf << EOF 
<VirtualHost *:80> 

DocumentRoot /var/www/opensips-cp 

<Directory /var/www/opensips-cp/web>
   Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
   AllowOverride None
   Require all granted 
</Directory> 

<Directory /var/www/opensips-cp>
   Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
   AllowOverride None
   Require all denied 
</Directory> 
Alias /cp /var/www/opensips-cp/web 

<DirectoryMatch "/var/www/opensips-cp/web/tools/.*/.*/(template|custom_actions|lib)/">
   Require all denied 
</DirectoryMatch> 

</VirtualHost> 

EOF 

Apache üzerinde default web sayfasını kapatın, openSIPS GUI sayfasını açın, klasörün ownerını değiştirip Apache yi restart edin:

a2dissite 000-default 
a2ensite opensips 
chown -R www-data. /var/www/opensips-cp 
systemctl restart apache2 

Sonunda kurulum tamamlanmış oldu. http://ipadresi/cp URL ini kullanarak admin / opensips kullanıcı adı ve şifresiyle openSIPS arayüzüne erişebilirsiniz.

coTURN Kurulum ve Yapılandırma Adımları

coTURN Kurulum ve Yapılandırma Adımları

Bu blog sayfası, SIP veya WebRTC projeleriniz (Jitsi Meet gibi) için güvenlik duvarlarının veya proxy’lerin arkasındaki kullanıcıların bağlanmasına izin vermek için coTURN sunucusunun kurulum ve yapılandırma adımları kapsar.

TURN Nedir?

TURN, Traversal Using Relays around NAT‘ın kısaltmasıdır. STUN’a benzer şekilde, Internet’teki eşler arasında iletişim kurmak için olası yolların keşfedilmesine yardımcı olmak için kullanılan bir ağ protokolü / paket biçimidir (IETF RFC 5766). Paketleri eşler arasında aktarmak için ortak bir röle sunucusu kullanması nedeniyle STUN’dan farklıdır. TURN, başka bir seçenek olmadığında medya paketlerini eşler arasında ulaştırmak için bir ara sunucu olarak kullanılır. TURN’ün kullanılması durumunda artık bağlantı p2p olmayacağından sunucu kaynakları tüketilir ve eşler arası bağlantıda fazladan bir hop eklenmesi nedeniyle gecikme süresi (latency) artar.

TURN’ü eşlerden birinin simetrik bir NAT’ın arkasında, diğeri ise simetrik bir NAT’ın veya port tabanlı NAT’ın arkasında olduğunda kullanmanız gerekir. Bu durum genelde toplam bağlantıların %10’unda karşımıza çıkar. Geri kalan bağlantıların çoğunda STUN tek başına yeterlidir.

CoTURN Sunucusunu Yüklemek

Ses / Video tabanlı servisler, WebRTC için kullanılan çeşitli UDP portlarını kullanır. NAT arkasındaki ya da sunucunuza doğru UDP bağlantılarını kısıtlayan bir güvenlik duvarı kullanımının olduğu bazı ağlarda kullanıcılar medya sunucunuzla UDP üzerinden bağlantı kuramayabilir.

TURN protokolü, istemciyi TURN sunucusuna bağlanmaya zorlayarak UDP iletişim akışlarının NAT veya güvenlik duvarlarını atlamasına izin vermek ve ardından TURN sunucusunun hedeflerine kendi adına bağlanması için tasarlanmıştır.

Kontrolünüz altında bir TURN sunucusu kullanmak, multimedya uygulamanızla olan bağlantıların başarısını ve aynı zamanda bir proxy gibi davrandığından kullanıcı gizliliğini artırır; böylece eşlerin IP adres bilgilerini artık halka açık bir STUN sunucusuna göndermemiş olursunuz.

Gerekli Donanım

TURN protokolü çok fazla CPU veya RAM’e ihtiyaç duymaz. Buna ek olarak, yalnızca bağlantı kurulumu sırasında (STUN için) kullanıldığında bant genişliği gereksinimleri yüksek değildir. TURN sunucunuz bir medya proxy olarak kullanıldığında eşlerin gönderdiği akışlar kadar giriş ve çıkış bant genişliği ihtiyacı olacaktır. Orta sayıda bağlantı için, tek bir küçük VPS yapılandırması genellikle yeterlidir. CoTURN kurulum için kaynak önerilerimi aşağıda bulabilirsiniz:

 • En az iki vCPU
 • 4GB RAM.
 • 20GB HDD. SSD kullanılabilir, ancak zorunlu değildir.
 • Ağ performansı:
  • Düşük jitter (30ms’den az)
  • Düşük gecikme süresi (latency) (150ms’den az)
  • Her iki yöndeki medya akışlarını karşılayabilmek için yeterli bant genişliği.

Sunucunun NAT arkasında olmasında (Amazon EC2’de olduğu gibi) bir sorun yoktur, ancak herhangi bir porta (TCP 80 & 443, UDP 3478, 10000-20000) gelen tüm UDP ve TCP bağlantılarının coTURN sunucusuna iletilmesi gerekmektedir.

coTURN Gerekli Yazılım ve Kurulum Adımları

coTURN için Debian Netinst veya Ubuntu ile minimal bir sunucu kurulumu işinizi görecektir. CoTURN yazılımı TCP 443 portunu kullandığından, coTURN’ün yükleneceği sunucuda çalışan başka bir web uygulaması olamaz. (farklı bir portta olabilir tabi :))

coTURN, Debian ve Ubuntu repolarında mevcuttur ve apt-get ile kurulabilir:

$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get install coturn

coTURN konfigürasyonu tamamlanıncaya kadar coTURN’un otomatik olarak başlamayacağını lütfen unutmayın. Konfigürasyon adımlarını aşağıda bulabilirsiniz.

CoTURN İçin DNS Girişi

CoTURN sunucunuzun harici IP adresini çözen tam bir alanı adı (FQDN) ayarlamanız gerekir. Aynı zamanda bir TLS sertifikası oluşturmak için de bu alanı adını kullanacaksınız.

TLS Sertifikaları Üretmek

Ücretsiz bir TLS sertifikası oluşturmak için Let’s Encrypt’i kullanan certbot‘u kullanabilirsiniz. Certbot’u kurmak için coTURN sunucunuzda aşağıdaki komutları girin:

$ sudo add-apt-repository ppa:certbot/certbot 
$ sudo apt-get update 
$ sudo apt-get install certbot

Daha sonra, TURN sunucunuza sertifikayı oluşturmak için alan adı adresinizi kullanarak aşağıdaki gibi bir certbot komutu çalıştırabilirsiniz:

$ sudo certbot certonly --standalone --preferred-challenges http \
  --deploy-hook "systemctl restart coturn" \
  -d turn.fatiherikci.com

Certbot komutunun mevcut sürümleri varsayılan olarak sertifikalarınızı otomatik olarak yeniler. Certbot sertifikayı yenilediğinde, coTURN servisini yeniden başlatacağını, böylece coTURN’nin güncellenmiş sertifika dosyalarını kullanmaya başlayacağını unutmayın. Bu işlem, sunucunuzun aktif olarak üzerinden geçirdiği TURN bağlantılarında kesintiye neden olacaktır. Bu durumu engellemek için isterseniz, sertifika yenileme zamanlamasını değiştirebilir veya otomatik yenilemeyi devre dışı bırakabilirsiniz.

CoTURN’ü Yapılandırmak

coTURN yapılandırması /etc/turnserver.conf dosyasında depolanır. Bu dosya için çok fazla seçenek mevcuttur ve bu seçenekler ile ilgili açıklamaları yorum satırlarında bulmanız mümkündür. Aşağıdaki örnekte, önerilen ayarlar olarak yorumların yanı sıra, özelleştirmenin gerekli olduğu yerlerde notların bulunduğu örnek bir yapılandırmayı bulabilirsiniz.

/etc/turnserver.conf dosyasının içeriğini aşağıdaki dosyayla değiştirebilir ve aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

 • turn.fatiherikci.com adresini TURN sunucunuzun ana bilgisayar adıyla değiştirin.
 • Diğer kalın harfler ile belirtilen satırları kendi sunucunuza göre değiştirin.

Aşağıda bir örnek yapılandırma dosyası görebilirsiniz:

server-name=turn.fatiherikci.com
realm=turn.fatiherikci.com
cert=/etc/letsencrypt/live/turn.fatiherikci.com/cert.pem
pkey=/etc/letsencrypt/live/turn.fatiherikci.com/privkey.pem
fingerprint 
listening-ip=0.0.0.0 
external-ip= 1.2.3.4/192.168.0.1 #ya da sadece dış IP yazın
listening-port=3478 
min-port=10000 
max-port=20000 
log-file=/var/log/turnserver.log 
verbose 
lt-cred-mech
user=myusername:mypassword 

Konfigürasyonu tamamladıktan sonra coTURN’ü çalıştırmak için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz:

$ systemctl start ​​coturn

CoTURN’u Servis Olarak Çalıştırmak

Debian / Ubuntu için olan coTURN paketini başlangıçta etkinleştirmek için /etc/default/coturn dosyasını açarak aşağıdaki satırın commentini açın:

TURNSERVER_ENABLED = 1

Bu kadar! coTURN kurulum adımlarımız tamamlandı. Artık çalışır durumda bir TURN sunucunuz var!

TURN Sunucunuzu Test Etmek

CoTURN sunucunuzu test etmek için Trickle-Ice test aracını kullanabilirsiniz. Trickle ICE’ın web sayfasına gidin ve aşağıdakileri girin:

 • STUN veya TURN URI: turn:PublicIPAdresiniz:3478
 • TURN username: kullanıcıadı
 • TURN password: şifre

Ardından Add Server düğmesini ve ardından Gather Candidates düğmesini tıklayın. Her şey yolunda giderse, sonuç olarak Done görmelisiniz.

ENUM Nedir? ENUM Sözdizimi

ENUM Nedir? ENUM Sözdizimi

ENUM (Telephone Number Mapping, E.164 Number to URI Mapping), telefon numaralarını URI formatına (isim@domain) çeviren bir adresleme protokolüdür. Bu sayede bir telefon numarasını çevirerek bir SIP, H.323 veya başka bir İnternet telefon kullanıcısına erişebilirsiniz.

ENUM fonksiyonunu kullanıcıların dünyanın her yerinde aynı numarayla, en kaliteli ve en ucuz yolla, ulaşılabilir olmasını amaçlar. ENUM, bir telefon numarasını DNS sisteminde bulunan bir İnternet adresi ile eşleştirir. Böylece, bir ENUM numarasına sahip olan bir kullanıcı, çağrının yönlendirileceği DNS kaydını yayınlayabilir. Hatta farklı arama türleri için (faks, video vb.) farklı yollar tanımlanabilir.

Bir ENUM kaydını bir alan adı alır gibi edinmeniz mümkün. Günümüzde pek çok kayıt hizmeti veren yer ve VoIP servis sağlayıcıları üzerinden bu kaydı ücretsiz olarak edinebilirsiniz.

ENUM Sözdizimi

ENUM, normal telefon (E.164) numaralarının, e164.arpa ile biten DNS adları olarak gösterilmesini sağlar. Bir numara önceden tanımlanmış bir veya daha fazla servis için çözülebilir.

Örneğin, +90-312-555-1234 telefon numarası, aşağıdaki kuralları RFC 3761‘de tanımlanan ve aşağıda belirtilen kurallardan geçtikten sonra 4.3.2.1.5.5.5.2.1.3.0.9.e164.arpa olarak gösterilir:

 1. Rakamlar hariç tüm karakterleri kaldırılır. (“+90-312-555-1234”, “903125551234” olur)
 2. Her sayı arasına nokta (“.”) koyulur. (“9.0.3.1.2.5.5.5.1.2.3.4”)
 3. Rakamların sırası ters çevirilir. (“4.3.2.1.5.5.5.2.1.3.0.9”)
 4. Dizinin sonuna “.e164.arpa” eklenir. (“4.3.2.1.5.5.5.2.1.3.0.9.arpa”)

Bu sözdiziminin cevaplandırılabilmesi için DNS sunucusunda şuna benzer bir kaydın bulunması gerekir:

$ORIGIN 4.3.2.1.5.5.5.2.1.3.0.9.arpa.
  NAPTR 10 100 "u" "E2U+sip" "!^.*$!sip:fatih.erikci@fatiherikci.com!" .
  NAPTR 10 101 "u" "E2U+h323" "!^.*$!h323:fatih.erikci@fatiherikci.com!" .
  NAPTR 10 102 "u" "E2U+msg" "!^.*$!mailto:fatih.erikci@fatiherikci.com!" . 

Bu kayıtta 4.3.2.1.5.5.5.2.1.3.0.9.arpa alanı için sıralı olarak üç farklı yönlendirme görüyorsunuz. 1. olarak SIP, ikinci H.323 ve üçüncü olarak SMTP cevabı dönmektedir, ilgili cihaz bu kayıtları kullanarak hangi servis ile iletişim kuracağını seçer.

Nasıl Çalışır?

ENUM’ın çalışma prensibi aslında Internet’te sürekli kullandığımız DNS sorgularına benzer. Sorgularda DNS NAPTR kaynak kayıtları kullanılır.

Bir ENUM Sorgusu ve Çağrısı
Bir ENUM Sorgusu ve Çağrısı
 1. Telefon bir E.164 numarası arar (+90-312-555-1234)
 2. Gateway bunu bir sözdizimine çevirir (4.3.2.1.5.5.5.2.1.3.0.9.e164.arpa) ve DNS sunucusuna sorar.
 3. DNS sunucusu bu sorguya bir URI (sip:fatih.erikci@fatiherikci.com) ile karşılık verir.
 4. Gateway artık çağrıyı bir SIP URI çağrısı olarak SIP sunucusuna gönderir.
 5. SIP sunucusu URI ile kayıtlı olan IP telefonu çaldırır.