Browsed by
Etiket: PBX

Huawei AR Serisi: PBX Number Parameter

Huawei AR Serisi: PBX Number Parameter

Huawei AR Serisi Yönlendiricileri IP PBX görevi görecek şekilde konumlandırırken, ortamınıza göre bazı ekstra parametrelere ihtiyacınız olabilir. Huawei AR yönlendiricilerindeki pbx number-parameter komutunu kullanarak PBX ler için farklı parametreleri uygulayabilirsiniz.

Bu parametreleri voice view menüsünde uygulayabilirsiniz, number-parameter kullanım formatı ise aşağıdaki gibidir:

pbx number-parameter ad değer

Burada ad, bir kontrol noktasının adını belirtir ve değeri, 0 ile 249 arasında değişen bir tamsayıdır. Değer ise bir kontrol noktasının değerini belirtir ve 0 ile 4294967295 arasında değişen bir tamsayıdır.

Bu parametreler ve alabilecekleri değerler için aşağıdaki tabloyu kullanabilirsiniz:

Number Parameter ve Açıklamaları

AdAçıklamaDeğer
0SDP RTCP’yi destekleyip desteklemeyeceğini yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: SDP RTCP desteklenmiyor. 1: SDP RTCP destekleniyor. Varsayılan değer 0’dır.
1 – 3Rezerve.
4PBX’in CNG sinyallerini işleyip işlemediğini gösterir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: PBX, CNG sinyallerini işlemez. 1: PBX, CNG sinyallerini işler. Varsayılan değer 0’dır.
5Modem olaylarının işlenmesindeki gecikmeyi ayarlar.Değer, milisaniye cinsinden 0 ile 50000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 5000’dir. 0 değeri, model olaylarının hemen işlendiğini gösterir.
6Rezerve.
7H.323 early media durumundayken re-negotiation başlatılıp başlatılmayacağını yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Yeniden görüşme başlatılmaz. 1: Yeniden görüşme başlatılır. Varsayılan değer 0’dır.
8SDP anlaşması için yerel veya uzak öncelik modunun kullanılıp kullanılmayacağını yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Yerel öncelik modu, SDP anlaşması için kullanılır.1: Uzaktan öncelik modu, SDP anlaşması için kullanılır. Varsayılan değer 1’dir.
9SDP paketleme zaman formatını ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: maxmptime1: ptime Varsayılan değer 1’dir.
10 – 14Rezerve.
15G.711 kullanıldığında VBD’nin kullanılıp kullanılmayacağını yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Codec G.711.1 olduğunda VBD kullanılmaz: Codec G.711 olduğunda VBD kullanılır. Varsayılan değer 0’dır.
16Servis tetikleme modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Gevşek bağlantı modu 1: Bant içi modda yarı sıkı kuplaj 2: Bant dışı modda yarı sıkı kuplaj 3: Tam kuplaj modu Varsayılan değer 0’dır.
17Codec önceliği 0 olduğunda codec modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: G711U2: G726-324: G7238: G711A9: G72215: G72818: G72920: G723Low21: G726-1622: G726-2423: G726-4096: R219897: R283398: v15099: Clear mode250: T.38251 : T.38 + 2 Varsayılan değer 8’dir.
18Codec önceliği 0 olduğunda paketleme süresini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 5 ms1: 10 ms2: 20 ms3: 30 ms4: 40 ms5: 50 ms6: 60 ms Varsayılan değer 2’dir.
19Codec önceliği 1 olduğunda codec modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: G711U2: G7264: G7238: G711A9: G72215: G72818: G72920: G723Low96: R219897: R283398: v15099: clear mode250: T.38251: T.38 + 2 Varsayılan değer 0’dır.
20Codec önceliğinin 1 olduğu paketleme süresini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 5 ms1: 10 ms2: 20 ms3: 30 ms4: 40 ms5: 50 ms6: 60 ms Varsayılan değer 2’dir.
21Codec önceliği 2 olduğunda codec modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: G711U2: G7264: G7238: G711A9: G72215: G72818: G72920: G723Low96: R219897: R283398: v15099: clear mode250: T.38251: T.38 + 2 Varsayılan değer 18’dir.
22Codec önceliği 2 olduğunda paketleme süresini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 5 ms1: 10 ms2: 20 ms3: 30 ms4: 40 ms5: 50 ms6: 60 ms Varsayılan değer 1’dir.
23Codec önceliği 3 olduğunda codec modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: G711U2: G7264: G7238: G711A9: G72215: G72818: G72920: G723Low96: R219897: R283398: v15099: clear mode250: T.38251: T.38 + 2 Varsayılan değer 4’tür.
24Codec önceliği 3 olduğunda paketleme süresini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 5 ms1: 10 ms2: 20 ms3: 30 ms4: 40 ms5: 50 ms6: 60 ms Varsayılan değer 3’tür.
25Codec önceliği 4 olduğunda codec modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: G711U2: G7264: G7238: G711A9: G72215: G72818: G72920: G723Low96: R219897: R283398: v15099: clear mode250: T.38251: T.38 + 2 Varsayılan değer 8’dir.
26Codec önceliği 4 olduğunda paketleme süresini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 5 ms1: 10 ms2: 20 ms3: 30 ms4: 40 ms5: 50 ms6: 60 ms Varsayılan değer 1’dir.
27Codec önceliği 5 olduğunda codec modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: G711U2: G7264: G7238: G711A9: G72215: G72818: G72920: G723Low96: R219897: R283398: v15099: clear mode250: T.38251: T.38 + 2 Varsayılan değer 8’dir.
28Codec önceliği 5 olduğunda paketleme süresini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 5 ms1: 10 ms2: 20 ms3: 30 ms4: 40 ms5: 50 ms6: 60 ms Varsayılan değer 3’tür.
29Codec önceliği 6 olduğunda codec modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: G711U2: G7264: G7238: G711A9: G72215: G72818: G72920: G723Low96: R219897: R283398: v15099: clear mode250: T.38251: T.38 + 2 Varsayılan değer 0’dır.
30Codec önceliğinin 6 olduğu paketleme süresini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 5 ms1: 10 ms2: 20 ms3: 30 ms4: 40 ms5: 50 ms6: 60 ms Varsayılan değer 1’dir.
31Codec önceliği 7 olduğunda codec modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: G711U2: G7264: G7238: G711A9: G72215: G72818: G72920: G723Low96: R219897: R283398: v15099: clear mode250: T.38251: T.38 + 2 Varsayılan değer 250’dir.
32Codec önceliğinin 7 olduğu paketleme süresini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 5 ms1: 10 ms2: 20 ms3: 30 ms4: 40 ms5: 50 ms6: 60 ms Varsayılan değer 2’dir.
33Early medianın desteklenip desteklenmeyeceğini yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Erken ortam desteklenmez. 1: Erken ortam desteklenir. Varsayılan değer 1’dir.
34 – 36Rezerve.
37CLIP ters polarite kullanılıp kullanılmayacağını yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: CLIP polaritesinin tersine çevrilmesi gerekli değildir. 1: CLIP polaritesinin ters çevrilmesi gereklidir. Varsayılan değer 0’dır.
38B kanallarının seçileceği sırayı ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Tercihli1: Belirlenmiş Varsayılan değer 0’dır.
39AG0 portunun arayan numarayı tespit ettiği süreyi ayarlar.Değer, saniye cinsinden 0 ile 15 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 5’tir.
40AG0 bağlantı noktasında iki basamak arasındaki aralığı ayarlar.Değer, saniye cinsinden 0 ile 15 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 0’dır.
41Bir kullanıcının telefonu aldıktan sonra herhangi bir numarayı çevirmediği süreyi ayarlar.Değer, milisaniye cinsinden 10000 ile 30000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 10000’dir.
42Genel aramalar için iki hane arasındaki aralığı ayarlar.Değer, milisaniye cinsinden 5000 ile 60000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 20000’dir.
433.1 kHz ses veya SPEECH ile dolu Trunk PRI çıkış çağrı Aktarım Yeteneği alanını ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 3.1 kHz audio1: SPEECH Varsayılan değer 1’dir.
44Çağrılan yanıt için bekleme süresini ayarlarDeğer, milisaniye cinsinden 1500 ile 300000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 1500’dür.
45Rezerve.
46Ofis içi veya yerel aramanın yanıt yok olarak kabul edildiği bekleme süresi eşiğini gösterir.Değer, milisaniye cinsinden 10000 ile 300000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 60000’dür.
47Cevap yok olarak kabul edilen ulusal bir otoban aramanın geçildiği bekleme süresi eşiğini gösterir.Değer, milisaniye cinsinden 10000 ile 300000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 90000’dür.
48Uluslararası bir otoban aramasının yanıt yok olarak kabul edildiği bekleme süresi eşiğini gösterir.Değer, milisaniye cinsinden 10000 ile 300000 arasında değişen bir tamsayıdır.Varsayılan değer 12000’dir.
49Rezerve.
50Dış hat grubunun varsayılan arama numarasının görüntülenip görüntülenmeyeceğini yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Varsayılan arama numarası görüntülenmez. 1: Varsayılan arama numarası görüntülenir. Varsayılan değer 1’dir.
51 – 52Rezerve.
53CDR formatını ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: CDR1: SOFTX2: MINI3: UCBILL Varsayılan değer 0’dır.
54 – 61Rezerve.
6291’i clearmode yükü olarak kullanıp kullanmama.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
63Rezerve.
64H.323 gelen bir arama aldığında uzak IP adresinin kontrol edilip edilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 1’dir.
65Meşgul tonunun süresini belirtir.Değer, milisaniye cinsinden 1000 ile 300000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 40000’dür.
66 – 67Rezerve.
68CCBS / CCNR hizmetinin yaşam döngüsünü ayarlar.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 1800.0’dır: CCBS / CCNR hizmeti her zaman etkilidir.
69CCBS / CCNR hizmeti girişimlerinin sayısını ayarlar.Değer, 0 ile 20 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 3.0’dır: CCBS / CCNR hizmeti her zaman etkilidir.
70CCBS / CCNR hizmeti denemeleri için aralığı ayarlar.Değer, saniye cinsinden 1 ile 1800 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 180’dir.
71Kullanıcılar harici kullanıcıları aradığında pound işaretinin (#) silinip silinmeyeceği.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
72Çağrı numarası algılama sağlamayan AT0 hattının çağrıları serbest bırakıp bırakmayacağını yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Çağrı numarası algılama sağlamayan AT0 hattı çağrıları serbest bırakmaz. 1: Çağrı numarası algılama sağlamayan AT0 hattı çağrıları serbest bırakır. Varsayılan değer 1’dir.
73Duyuru oynatmak için akış modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Sendonly1: SendRecv Varsayılan değer 0’dır.
74Basamak toplamadaki gecikmeyi ayarlar.Değer, 10 ms’de 0 ile 1000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 100’dür.
75Yerel cihazda kullanıcı kaydına izin verilip verilmeyeceğini yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
76Dsp yok sayma olayını ayarlar.Değer, 0 ile 62 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 0’dır.
77-83Rezerve.
84CDR’deki FTP sunucusu boyutunu ayarlar.Değer, 1 ile 30000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 2400’dür.
85CDR’lerin yerel olarak saklanıp saklanmayacağını yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: CDR’ler yerel olarak depolanamaz. 1: CDR’ler yerel olarak depolanabilir. Varsayılan değer 0’dır.
86Depolanan CDR sayısını ayarlar.Değer, 1 ile 1024 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 2’dir.
87CDR’lerin kaydedildiği aralığı ayarlar.Değer, dakika cinsinden 1 ile 1440 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 15’tir.
88Sabit disk veya bellek dolduktan sonra işleme ilkesini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Aramalar reddedilir. 1: CDR’ler oluşturulmaz. 2: Eski CDR’lerin üzerine yazılır. Varsayılan değer 2’dir.
89 – 93Rezerve.
94ISDN bağlantı noktasının MWI modunu ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: ERTELENMİŞ1: HEMEN2: KOMBİNE Varsayılan değer 0’dır.
95 – 97Rezerve.
98Koruma zamanlayıcısının değerini ayarlar.Değer, saniye cinsinden 1 ile 0xFFFF arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 60’tır.
99Rezerve.
100MWI için süreyi ayarlar, FSK iletimini tamamlar.Değer, milisaniye cinsinden 10 ile 0xFFFF arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 500’dür.
101MWI formatını ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: MWI açık veya kapalı. 1: ETSI standartları tarafından tanımlanmıştır. Varsayılan değer 0’dır.
102Trunk grubunun minimum uzunluk numarasını gönderip göndermeyeceğini yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Devre grubu minimum uzunluğun numarasını göndermez. 1: Devre grubu minimum uzunluğun numarasını gönderir. Varsayılan değer 0’dır.
103Ortam proxy ilkesi otomatik olduğunda ve iletişim kuran her iki tarafın IP adresleri aynı olduğunda ortam proxy’sinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Ortam proxy’si etkinleştirilmedi. 1: Ortam proxy’si etkinleştirildi. Varsayılan değer 0’dır.
104SIP devreleri bağlandığında ortam proxy’sinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: SIP devreleri bağlandığında ortam proxy’si etkinleştirilir. 1: SIP devreleri bağlandığında ortam proxy’si etkinleştirilmez. Varsayılan değer 1’dir.
105IP tarafı ortam proxy’si etkinleştirildikten sonra ortam proxy adresi seçimini yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Yapılandırılmış ortam IP adresi kullanılır.1: Ortam IP adresi ile ortam eşleme IP adresi arasındaki IP adresi, uzak uçla aynı ağ kesiminde bulunan kullanılır. 1.
106 – 107Rezerve.
108Arama yönlendirme servisi için arama numarasının kullanılıp kullanılmayacağını yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Çağrı yönlendirme servisi için çağrı numarası kullanılmaz. 1: Çağrı yönlendirme servisi için çağrı numarası kullanılır. Varsayılan değer 0’dır.
109 – 110Rezerve.
111Eş uç tarafından gönderilen invite200 mesajı birden fazla codec değeri içerdiğinde yeniden görüşmenin başlatılıp başlatılmayacağını yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Yeniden görüşme başlatılmaz. 1: Yeniden görüşme başlatılır. Varsayılan değer 0’dır.
112 – 113Rezerve.
114BRA veya PRA hattı üzerinden arayan veya aranan numaranın niteliklerini ayarlar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Çağrı numarası özelliği değişmeden kalır. 1: Uluslararası çağrı numarası özellikleri bilinmiyor. 2: Ulusal çağrı numarası özellikleri bilinmiyor. 3: Uluslararası ve ulusal çağrı numarası özellikleri bilinmiyor. 4: The yerel arama numarası özellikleri bilinmiyor. 5: Yerel ve uluslararası arama numarası özellikleri bilinmiyor. 6: Yerel ve ulusal arama numarası özellikleri bilinmiyor. 7: Yerel, ulusal ve uluslararası arama numarası özellikleri bilinmiyor. Varsayılan değer şudur: 0.
115 – 119Rezerve.
120DSS1 tarafında T301 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 180 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 180’dir.
121DSS1 tarafında T302 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 5 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 10’dur.
122DSS1 tarafında T303 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 4’tür.
123DSS1 tarafında T304 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 20’dir.
124DSS1 tarafında T305 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 30’dur.
125DSS1 tarafında T306 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 30’dur.
126DSS1 tarafında T307 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 180’dir.
127DSS1 tarafındaki T308 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 4’tür.
128DSS1 tarafında T309 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 90’dır.
129DSS1 tarafındaki T310 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 40 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 30’dur.
130DSS1 tarafındaki T312 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır.Varsayılan değer 6’dır.
131DSS1 tarafındaki T314 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 4’tür.
132DSS1 tarafındaki T316 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 120’dir.
133DSS1 tarafındaki T317 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 100’dür.
134DSS1 tarafında T320 zamanlayıcısının süresini gösterirDeğer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 30’dur.
135DSS1 tarafında T321 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 30’dur.
136DSS1 tarafında T322 zamanlayıcısının süresini gösterir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 4’tür.
137Hizmeti bildirmeden oturum güncellemesine yanıt verilip verilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Evet1: Hayır Varsayılan değer 0’dır.
138IP dış hat bekleme çevirme numarası zamanlayıcı uzunluğunu ayarlayın.Değer, saniye cinsinden 1 ile 15 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 5’tir.
139AR’nin aldığı yanıtın ilgili kişi alanındaki eş adresi veya bağlantı noktası numarası değiştirildiğinde, AR’nin yeni adrese sonraki istekleri gönderip göndermediğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Evet1: Hayır Varsayılan değer 0’dır.
140FXS veya bilinmeyen yerel kullanıcıların çağrıları SIP dış hat üzerinden yapıldığında ve serbest bırakıldığında neden başlığı alanının silinip silinmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
141SIP hattı üzerinden yönlendirilen giden bir yerel aramanın yanıt yok olarak kabul edildiği zamanlayıcı süresini belirtir.Değer, milisaniye cinsinden 10000 ile 600000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 60000’dür.
142SIP dış hat üzerinden yönlendirilen giden bir ulusal ücret aramasının yanıt yok sayılmasının aşıldığı zamanlayıcı süresini gösterir.Değer, milisaniye cinsinden 10000 ile 600000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 90000’dür.
143SIP dış hat üzerinden yönlendirilen giden bir uluslararası ücret aramasının yanıt yok sayılmasının aşıldığı zamanlayıcı süresini gösterir.Değer, milisaniye cinsinden 10000 ile 600000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 120000’dür.
144ISDN dış hat bekleme çevirme numarası zamanlayıcı uzunluğunu ayarlayın.Değer, saniye cinsinden 1 ile 15 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 10’dur.
145Rezerve.
146Şebekeden kullanıcıya yönünde DISCONNECT mesajıyla bir tıkanıklık tonunun çalınıp çalınmayacağı.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
147Günlüğün ekranda yazdırılıp yazdırılmayacağını yapılandırır.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Evet1: Hayır Varsayılan değer 0’dır.
148Min-SE değerinin 0 ise geçerli bir değerle değiştirilip değiştirilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet (Değeri 90 olarak değiştirin) Varsayılan değer 0’dır.
149SIP Flood ve DDoS saldırı önleme beyaz listesinin yaşlanma süresini belirtir.Değer, saniye cinsinden 30 ile 1800 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 90’dır.
150Uyarıldıktan sonra ilerlemenin dss1’e gönderilip gönderilmeyeceğini belirtirNumaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Gönderme1: Gönder Varsayılan değer 1’dir.
151Kayıt başarısız olduktan sonra sınırlamanın etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır. NOT: Bu kontrol noktası, yalnızca kayıt paketlerinde sınırlamanın başlatılıp başlatılmayacağını belirler. Bu kontrol noktasının kayıt paketlerinde sınırlandırmanın etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirlemek için kontrol noktası 152 ile kullanılması gerekir. Bu kontrol noktasının durumu, akış sınırlama tablosunda oluşturulan girdileri etkilemez.
152Sınırlama etkinleştirilmeden önceki hata sayısını belirtir.Değer, 1 ile 10 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 3’tür.
153Akış sınırlama tablosundaki girişlerin yaşlanma süresini belirtir.Değer, saniye cinsinden 60 ile 1800 arasında değişen bir tamsayıdır.Varsayılan değer 300’dür. NOT: Yaşlanma süresi çok kısaysa, hata ayıklama sesi nm cmd 800 ve hata ayıklama sesi nm cmd 801 p1 0 komutunu çalıştırabilirsiniz. nm modülü, yazılım devreye alma işlemini gerçekleştirmek ve akış sınırlama tablosundaki ilgili girişleri silmek için.
154Medya ve ses veya t38 ve ses tek bir medya satırında mevcut olduğunda ses hattının silinip silinmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
155AR’nin uydu-yer bağlantısı cihazı için geri arama sesini çalıp çalmayacağını belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
156Sıralı çalan grup üyesi aramayı yanıtlamadığında bir aramanın bırakılıp bırakılmayacağını gösterir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Çağrılar serbest bırakılmaz. 1: Çağrılar bırakılır. Varsayılan değer 0’dır.
157Bir medya anlaşması gerçekleştirildikten sonra gönderilen SDP yanıtının, sistem ve SDP teklifi tarafından paylaşılan tüm ortak kodekleri içerip içermediğini gösterir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
158Bir aygıtın, bir SIP AT0 santrali kullanarak uzaktaki harici aygıta bir Davet iletisi gönderdikten sonra uzak aygıttan bir Davet yanıtı almadığında oturumu uzak aygıtla serbest bırakmak için hemen bir İptal iletisi gönderip göndermeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
159Bir arama bekletme servis modunu belirtir.Değer bir tamsayıdır. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: IVR komut istemi modu. 1: Basitleştirilmiş mod. Bir kullanıcı, bir uyarı tonu duymadan doğrudan kanca flaşına basabilir ve aramayı değiştirebilir. Varsayılan değer 0’dır.
160Bir BRA hattının İlerleme mesajlarının Uyarı mesajlarına dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini belirtir.Değer bir tamsayıdır. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
161IMS çekirdeğinin, bir SIP AT0 hattı aracılığıyla bir PBX kullanıcısının hizmet özniteliklerini ayarlamak için SIP’de UA profillerini kullanıp kullanamayacağını belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
162SIP AT0 ve SIP PRA bağlantı senaryolarında AR yönlendiricileri tarafından gönderilen kayıt yenileme mesajlarında kimlik doğrulama bilgilerinin taşınıp taşınmadığını gösterir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
163Bir AR aldıktan sonra SIP tarafına eşlenen 180 zil mesajına zorla SDP eklenip eklenmeyeceğini belirtir SIP dış hat gelen çağrılarının bir PRA hattına aktarıldığı senaryoda PRA tarafından gönderilen Uyarı mesajları.Değer bir tamsayıdır. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
164Bir AR’nin, medya görüşmesi bir SIP devresi üzerinde bir DAVET mesajı ve bir 200 OK mesajı kullanılarak tamamlandıktan sonra medya bilgilerini taşıyan bir ACK mesajının alınması üzerine proaktif olarak bir çağrıyı serbest bırakıp bırakmayacağını belirtir.Değer bir tamsayıdır. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Evet1: Hayır Varsayılan değer 0’dır.
166 – 199Rezerve.
200Arızaya özgü CDR’ler oluşturmak için anahtar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Herhangi bir hata için CDR oluşturulmaz. 1: Tüm hatalar için CDR’ler oluşturulur. 2: Ana hat hataları için CDR oluşturulur. Varsayılan değer 0’dır.
201CDR’de aranan bir numarayı değiştirmek için geçiş yapar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Değiştirmeden önce 1: Değişimden sonra Varsayılan değer 0’dır.
202Dar bantlı gövdenin, dar bantlı gövdede tonlar çalıp çalmadığını gösterir.Numaralandırılmış değer: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
203Sanal Kullanıcı (VU) numaraları aracılığıyla doğrudan arama için geçiş yapar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Devre Dışı Bırak1: Etkinleştir Varsayılan değer 0’dır.
204Orijinal arayan numarasını görüntülemek için geçiş yapar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Orijinal arayan numarasını görüntüleme 1: Orijinal arayan numarasını görüntüleme Varsayılan değer 0’dır.
205Bir SIPUE kimlik doğrulama hatası durumunda yeni bir kayıt talebinin işlenmesi için bir aralık belirtir.Değer, saniye cinsinden 0 ile 300 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 10’dur.
206Devre dışı bırakıldığında yerel hayatta kalma faturası oluşturmak için geçiş yapar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Oluşturma 1: Oluştur. Varsayılan değer 0’dır.
207Sistem faturası oluşturmak için geçiş yapar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Oluşturma 1: Oluştur. Varsayılan değer 1’dir.
208Ses şifresini kontrol etmek için geçiş yapar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Kontrol değil 1: Kontrol Varsayılan değer 1’dir NOT: Cihazları güvenli hale getirmek için şifre karmaşıklığı doğrulama işlevi etkinleştirilmelidir.
209ISDN ana hat grubu minimum sayı uzunluğuna ulaştığında numaranın gönderilip gönderilmeyeceğini belirler.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Gönderme1: Gönder Varsayılan değer 1’dir.
210Önceden alınmış kaydı etkinleştirmek için geçiş yapar.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: İzin verilir1: Meşgul değilken izin verilir2: Tümü yasak Varsayılan değer 1’dir.
211Dış hat tabanlı giden arama için aranan numaradaki numara işaretinin (#) şeffaf bir şekilde aktarılıp aktarılmayacağını belirler.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Sayı işareti (#) şeffaf olarak aktarılmaz. 1: Sayı işareti (#) transparan olarak aktarılır. Varsayılan değer 0’dır.
212Path yenileme zamanlayıcı uzunluğu.Değer, saniye cinsinden 0 ile 5 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 2’dir.
213Pazarlığı yeniden davet ederken sdp bağlantı noktasını değiştirin.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Evet1: Hayır Varsayılan değer 0’dır.
214Arayan tarafından giden hakkın kısıtlanıp kısıtlanmayacağı.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 1’dir.
215Arayanın çağrı bırakma süresi, çağrılan kontrol modu altında.Değer, saniye cinsinden 60 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 180’dir.
216Arayan, kontrol modu adı verilen dtmf’nin yüksek frekanslı ton süresi dolduğunu algılar.Değer, saniye cinsinden 10 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 30’dur.
217Yüksek frekanslı ton uzunluğunu denilen kontrol modu altında gönderin.Değer, saniye cinsinden 1 ile 65535 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 2’dir.
218Giden çevir sesini tetikleyebilecek tek Ön arama numarasının ayarlanıp ayarlanmayacağı.Değer, 0 ile 0xFFFF arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 0xFFFF’dir (sağlanmamıştır).
219Yenileme UAC tarafından başlatıldığında UAC’nin 200OK’a yanıt verip vermeyeceği ve UAS güncelleme mesajını gönderir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
220T38 faksı desteklendiğinde sdp’ye cdsc eklenip eklenmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
221Eşler için gövde çalma zil sesinin çalınıp çalınmayacağını belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
222Bir dış hat aradığında ülke ve alan kodunun kontrol edilip edilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 1’dir.
223Anormal arama olduğunda ses tonunun çalınıp çalınmayacağını belirler.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Evet1: Hayır Varsayılan değer 0’dır.
224IP’den IP’ye çağrı yapıldığında ses yükünün kullanılıp kullanılmayacağını belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 1’dir.
225Mevcut devre / kanal olmadığında 403 veya 486 mesajının gönderilip gönderilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: 4031: 486 Varsayılan değer 0’dır.
226DDoS saldırı engellemesinin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
227DDoS saldırı önleme eşiğini gösterir.Değer, saniyede paket olarak 0 ile 1000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 20’dir.
228Tekrar recv uyarısı verildiğinde zamanlayıcının yenilenip yenilenmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Yenileme değil 1: Yenile Varsayılan değer 1’dir.
229Aranan taraf ödeme hizmetinin desteklenip desteklenmediğini belirler.Numaralandırılmış tür. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Aranan taraf ödeme servisi desteklenmiyor. 1: Aranan taraf ödeme servisi destekleniyor. Varsayılan değer 1’dir.
230Arayan numara alanının Dss1 Kurulum mesajında ​​gizli olup olmadığını belirler.Numaralandırılmış tür. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Arayan numara alanı Dss1.1 Kurulum mesajında ​​gizli değildir: Arama numarası alanı Dss1 Kurulum mesajında ​​gizlidir. Varsayılan değer 0’dır.
231Aranan taraf tarafında ara çevirme zamanlayıcısı zaman aşımına uğrarsa R2 santralinin A4 mesajını gönderip göndermeyeceğini belirler.Numaralandırılmış tür. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Aranan taraf tarafında ara çevirme zamanlayıcısı zaman aşımına uğrarsa, R2 hattı A4 mesajını göndermez. 1: Aranan tarafta ara çevirme zamanlayıcısı zaman aşımına uğrarsa, R2 hattı A4 mesajını gönderir. varsayılan değer 0’dır.
232DSS1 santralinin uzak cihazın geri çalma tonlarını dinleyip dinlemeyeceğini belirler.Numaralandırılmış tür. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: DSS1 santrali uzak cihazın geri çalma tonlarını dinlemez. 1: DSS1 santral, uzak cihazın geri çalma tonlarını dinler. Varsayılan değer 0’dır.
233E-location alanının SIP mesajının neden alanında olup olmadığını belirler.Numaralandırılmış tür. Değerler 0 ila 1.0 arasındadır: eri-location alanı SIP mesajının neden alanında değildir. 1: eri-location alanı SIP mesajının neden alanındadır. Varsayılan değer 1’dir.
234Çoklu M hattı senaryosunda faksın müzakere modunu belirler.Numaralandırılmış tür. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: T38 kullanılır. 1: Şeffaf aktarım kullanılır. 2: Sıra kullanılır. Varsayılan değer 2’dir.
235Bir H323 devre kullanıldığında G.729’un G.729B’ye dönüştürülüp dönüştürülmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış tür. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
236AR’ye kayıtlı AR veya IMS’nin üç taraf arama hizmetini kontrol edip etmediğini gösterir.Numaralandırılmış tür. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: AR1: IMST Varsayılan değer 0’dır.
237AR’ye kayıtlı AR veya IMS’nin arama yönlendirme hizmetini kontrol edip etmediğini gösterir.Numaralandırılmış tür. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: AR1: IMST Varsayılan değer 0’dır.
238Kullanıcı ahize flaşa bastığında, AR’nin uzak uca çağrı bekletme tonları çalıp çalmayacağını belirtir.Numaralandırılmış tür. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 1’dir.
239SIP mesajı önbelleğe alma zaman aşımını gösterir.Değer, milisaniye cinsinden 0 ile 2000 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 1000’dir.
240Rezerve.
241Rezerve.
242Basitleştirilmiş üç taraflı arama hizmetinin ve arama bekletme akışının etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir.Değer 0 veya 1.0 olabilir: Disable1: Enable Varsayılan değer 0’dır.
243Otomatik yanıt modunda çalışmak için bir FXO arayüzünün etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Devre Dışı Bırak1: Etkinleştir Varsayılan değer 1’dir.
244FXO arayüzü otomatik olmayan yanıtlama modunda çalışırken, bir FXO arayüzü için yanıtlamayan bir zamanlayıcı belirtir.Değer, saniye cinsinden 5 ile 10 arasında değişen bir tamsayıdır. Varsayılan değer 5’tir. NOT: Bu yapılandırma, yalnızca pbx sayı-parametre 243 0 yapılandırıldıktan sonra etkili olur.
246Bir FXS arayüzünde polarite ters çevirmenin etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Devre dışı bırak 1: Nöbet durumunda ters çevirmeyi etkinleştir (ROS) 2: Yanıtta ters çevirmeyi etkinleştir (ROA) NOT: ROS ve ROA aynı anda etkinleştirilemez. Varsayılan değer 0’dır.
247R2 bagajının Arjantin ve Brezilya şablonlarında muhasebe darbesini destekleyip desteklemediğini gösterir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 0’dır.
248Otomatik IVR iki aşamalı aramanın etkinleştirilip etkinleştirilmeyeceğini belirtir.Numaralandırılmış değer. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Devre Dışı Bırak1: Etkin Varsayılan değer 0’dır. NOT: Otomatik IVR iki aşamalı arama, çevirme dizini olarak 0 olan kısa kodlar gerektirir. Otomatik IVR iki aşamalı çevirme etkinleştirilirse, sistem karşılamaları dinledikten sonra arama indeksi olarak 0 olan bir numaraya bir aramayı otomatik olarak yönlendirir Otomatik IVR iki aşamalı arama etkinleştirildiğinde, sistem karşılama mesajları çalarken numara çevirmeyin . Aksi takdirde arama etkisizdir. Otomatik IVR iki aşamalı arama, zaman bölümü dizinini desteklemez.
249Yerel cihazdaki H323 Q.931 mesajında ​​boş bırakılan ekran başlığının, H323 gelen aramalar için gönderilen Q.931 mesajındaki ekran başlığıyla değiştirilip değiştirilmeyeceğini belirtir.Değer bir tamsayıdır. Seçenekler aşağıdaki gibidir: 0: Hayır1: Evet Varsayılan değer 1’dir.
IP Telefon Sistemleri ve Ücretsiz / Düşük Maliyetli IP Telefon Çözümleri

IP Telefon Sistemleri ve Ücretsiz / Düşük Maliyetli IP Telefon Çözümleri

VoIP / IP telefon santralleri ve tümleşik iletişim sistemleri son yıllarda oldukça popüler hale geldi ve mevcut sistemi güncellerken ya da veya yeni bir telefon sistemi kurarken artık bir numaralı tercih oldu. IP telefon santralleri mevcut ağ altyapısını kullanarak, kurumların dünyanın herhangi bir yerinden en az maliyetle (veya hiçbir ücret ödemeden) iletişim kurmasına ve işbirliği yapmasına yardımcı olan gelişmiş iletişim hizmetleri sunmasına olanak verdi.Bu yazımda IP telefon sistemlerinin temelleri, IP telefon santrallerinin nasıl çalıştığı, kritik VoIP bileşenlerinin neler olduğu, santrallerin dış dünyaya nasıl bağlanabilecekleri ve kurumların maliyetlerden tasarruf etmek için IP telefon / tümleşik iletişim sistemlerini nasıl kullanabilecekleri açıklamaya çalışacağım. Ayrıca,  (bence) en iyi ücretsiz VoIP / IP telefon çözümlerine bir göz atıp, küçük-orta ölçekte herhangi bir kurum için neden uygun olduklarını açıklamaya çalışacağım.

IP Telefon – Telefon Sistemlerinin Evrimi

Geleneksel telefon sistemleri Internetin yayılması ile artık eski kalmaya başladı. Kurumlar yavaş ama emin adımlarla, geleneksel sistemleri aşama aşama devre dışı bırakarak IP alternatifleriyle değiştiriyor. Ülkemizde bu durum dünyaya göre biraz geriden gelse de dönüşüm kaçınılmaz oluyor.

Geleneksel bir telefon sistemi, kurumun analog ve dijital telefonlarının telefon servis sağlayıcıdan alınan PSTN hatlarının bağlandığı bir dağıtım kutusundan ibarettir. Burada tüm mülkiyet kurumdadır,  ancak kurulum ve işletme giderleri pahalıdır ve çoğu zaman bakım, onarım ve değişiklik yapmak için uzman bir kişinin ya da ekibin istihdamını gerektirir.

İç ve Dış Hat Bağlantıları ile Geleneksel Bir Telefon Santralı

Bu yapıda ek dahili abone sayısını arttırmak genellikle santrale eklenen ek donanım kartlarına ve yeni telefonları besleyebilmek için daha fazla telefon kablosuna ihtiyaç olması anlamına gelecektir. Santral maksimum iç abone ya da dış hat kapasitesine ulaştığında donanımsal olarak daha büyük bir santrale geçmesi gerekecek ve bu da ek maliyetler doğuracaktır.

IP telefon sistemleri ya da tümleşik iletişim çözümleri 2000 li yılların başında telefon pazarına girmeye başladıklarından bu yana geleneksel yapılardan farklı olarak abonelere ek özellikler sunmaya başladı. Bunları kabaca şöyle özetleyebiliriz:

  • Mevcut ağ altyapısı ile entegrasyon
  • Düşük yükseltme maliyetleri
  • Analog telefonlar, fakslar vb. gibi mevcut ekipmanların kullanılması.
  • Fiziksel telefon cihazlarının yerini alan ve daha çok özellik sunabilen donanımsal/ yazılımsal telefonlar
  • Ayrı bir telefon santraline ihtiyaç duymadan uzak ofislere telefon servisi sunma
  • Mobil kullanıcıların dahili numaralarına VPN veya diğer güvenli araçlar aracılığıyla erişmelerine izin verme
  • Daha kolay web tabanlı yönetim arayüzleri sunma
  • Yedeklilik düzeyini artıran ve yedekleme maliyetlerini önemli ölçüde azaltan sanallaştırıma desteği
  • SIP gibi standart iletişim protokolleri aracılığıyla marka bağımsız yazılım ve donanım cihazları  desteği
  • Daha ucuz arama ücretleri için internet üzerinden alternatif telefon servis sağlayıcıları kullanma imkanı

Bu özellikleri sağlayabilen IP telefon çözümleri üretkenliği artırıp marka bağımlılığından uzaklaştırırken, telekomünikasyon maliyetlerini düşürmek isteyen kurumlar için giderek daha popüler bir alternatif haline geldi.

Kurumlar Niçin IP Telefon Çözümlerine Yöneliyor?

Geçtiğimiz yıl Avrupa’da yapılan anketlere göre kurumların % 93’i IP telefon çözümleri kullanmakta. Bugün, IP telefon çözümlerinin büyük avantajları olduğu açıktır. IP telefon sistemleri, kurumlara daha fazla esneklik, düşük işletme maliyetleri ve mükemmel özellikleri daha düşük maliyet ile sunar. Siemens, Panasonic, Alcatel gibi pazar lideri geleneksel telefon santral üreticileri bile yeni trende adapte olmaya çalıştılar ve IP telefon destekli “hibrit” çözümler üretmek zorunda kaldılar, ama malesef bunlar tam bir IP telefon çözümleri ile karşılaştırıldığında bunlar sınırlı çözümler oldular.

Bir IP telefon santrali mevcut LAN ağını kullanır, bu da daha kolay kurulum ve kablolamadan tasarruf  anlamına gelir. Ağ yöneticileri, basit bir kullanıcı arabirimiyle geldiği için bir IP telefon sistemini kolayca yapılandırabilir ve yönetebilirler. Bazı durumlarda, yöneticiler dışında kullanıcılar da kendi tercihlerini ve ayarlarını yapılandırabilirler.

Buna ek olarak kurumlar telefon faturalarını azaltmak için SIP Trunk kullanabilirler. Bu durumda iletişim IP santral üzerinden bir SIP trunk ile doğrudan (veya duruma göre bir ses geçidi kullanılarak) telefon servis sağlayıcısına yönlendirilir. Servis sağlayıcı bu hizmeti doğrudan bir dedike hat ile sağlayabilir ya da kurum İnternet üzerinden bir servis sağlayıcının SIP sunucusuna bağlanarak gerçekleştirebilir. Genellikle bu iş uygun bant genişliği ve düşük gecikmeyi sağlamak adına dedike bir IP devre aracılığıyla (ör. Metro Ethernet) sağlanır.

SIP trunk hizmeti ile servis sağlayıcıları genellikle PSTN veya ISDN devreleri gibi geleneksel yöntemlere göre oldukça düşük fiyatlar sunarlar. Aynı zamanda SIP trunk üzerinden hat arttırımı çok daha kolay yapılabilmektedir.

IP telefon sistemleri kullanıcıları daha mobil hale getirebilir. Yazılımsal telefon uygulamaları kullanıcıların her hangi bir yerden akıllı telefonlarından veya bilgisayarlarından arama yapabilmesine izin verir. Bu da kişinin dahili numarasını bulunduğu yerden bağımsız olarak kullanabilmesi anlamına gelir.

IP telefon sistemleri IP tabanlı bir çözüm olarak kullanıcıların kablolu altyapıda değişiklik yapmadan masalar veya ofisler arasında kolayca yer değiştirebilmeleri anlamına gelir. Kullanıcı yeni yerine gittiğinde IP telefonu bir DHCP sunucusunun yardımıyla kullanıcının dahili numarası ve ayarları ile otomatik olarak yeniden yapılandırır ve IP santrale hızlıca bağlanır.

Bir başka büyük avantaj iletişimin birleşimidir. Masa telefonu, cep telefonu, e-posta, sesli posta ve daha fazla iletişim aracı IP telefon sistemleri ile entegre edilerek tek bir sisteme dönüştürebilir ve kullanıcılara tek bir yer üzerinden erişim sağlanabilir.

Modern IP Telefon Sistemlerinin Ana Bileşenleri

Bir tümleşik iletişim sistemi bir dizi önemli bileşenden oluşur. Öncelikli olarak, IP santral yazılımını çalıştıran bir sunucu ile başlayalım. Bu sunucu, tüm iletişim uç cihazlarını, çağrı yönlendirme, ses ağ geçitleri ve daha fazlasını yöneten bir kontrol sunucusudur. Bu sunucuya genel olarak çağrı yöneticisi de denmektedir.

IP santral yazılımı bir sunucuya yüklenir ve gerekli ağ yapılandırması yapılarak ağa dahil edilir. Üreticiye bağlı olarak, IP santral bir yönlendirici, (ör. Cisco Call Manager Express) gibi bir ağ cihazında çalışabilen veya bir sunucunun işletim sisteminin üstüne yüklenebilen bir yazılım uygulaması da  (ör. Karel IPG, Asterisk, 3CX PBX)olabilir. Bazı üreticilerin yazılımları ise kendi işletim sistemleri ile birlikte gelebilir (ör Cisco Unified Communications Manager, Avaya Aura). Santral yazılımlarının hemen hemen hepsi artık sanallaştırma ortamlarını desteklemektedir. Bu da yedeklilik ve esneklik sağlayarak hizmet sürekliliğini önemli bir ölçüde iyileştiriyor.

IP Telefon Santrali ve VoIP Ağ Bileşenleri

Ses ağ geçitleri (voice gateway veya analog telefon adaptörü – ATA olarak da geçer), analog telefon, faks vb. analog cihazların VoIP ağına bağlanmalarını sağlayan bir arayüz görevi görürler. Ses ağ geçidi bu aygıtlara atanan dahili numaralar ile yapılandırılır ve genelde SIP protokolü üzerinden (H.323, MGCP ve SCCP protokolü kullanan cihazlar da vardır)  analog telefonlar adına IP santrale kayıt olur. Bir analog cihaza atanmış bir dahili numarası çağrıldığında, IP santral, sinyali, ses ağ geçidine gönderir ve ağ geçidi analog cihaza gerekli zil sinyalini üreterek telefonun çalmasını sağlar. Telefon açılıp çağrı alındığı anda, ses ağ geçidi, analog cihaz ve VoIP ağı arasında “yönlendirici” görevi görerek çağrıyı bağlayacaktır. ATA  terimi ise genellikle bir çift analog cihazı VoIP ağına bağlayan bir ses ağ geçidini tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

VoIP ağ geçitleri (VoIP Gateway), bir ISDN (BRI veya PRI) veya PSTN arabirimi yoluyla bir IP santrallerin telefon servis sağlayıcısına bağlanması için kullanılır. PSTN üzernden gelen ve PSTN’e doğru giden çağrılar, bu VoIP ağ geçidinden geçecektir.

IP telefonlar, telefon görüşmeleri yapmak için kullanılan fiziksel cihazlardır. Üretici ve modele bağlı olarak, bunlar, renkli, dokunmatik ekranlı, çoklu hat destekli, hızlı arama, video konferans gibi gelişmiş işlevlere sahip cihazlar olabilir. Bu alandaki popüler üreticiler Cisco, GrandStream, Avaya, Yealink, Fanvil gibi markalardır. Hemen hemen tüm IP telefonları SIP protokolünü kullanarak iletişim kurarlar, fakat bazı üreticiler telefonlarında kendi geliştirdikleri protokolleri kullanabilir (ör. SCCP, IPKTS).

Çeşitli IP Telefon Modelleri

IP telefonlara ek olarak yazılım tabanlı telefonlar (softphone) da kullanılabilir. Bu uygulamalar bir masaüstü bilgisayar veya akıllı telefon üzerinde çalışır ve bir IP telefona benzer tüm hizmetleri ve daha fazlasını sunabilir. Kullanıcılar ayrıca gerekirse bir kulaklık-mikrofon seti (Bluetooth) ile iletişim sağlayabilirler.

Bununla birlikte, bir tümleşik iletişim sisteminin önemli bir parçası, birden fazla iletişim platformuna sezgisel olarak bir araya getirmek için mevcut donanım ve yazılımı entegre etme ve aynı anda kullanma yeteneğidir. Bu da size örneğin Outlook, e-posta arayüzünden doğrudan telefon görüşmeleri yapmanıza, ortak telefon rehberi oluşturmanıza, ulaşamadığınız kişiye sesli mesajınızı e-posta olarak gönderebilmenize olanak sağlar..

Bu yapılara, anlık mesajlaşma sistemleri de entegre edilebilir, böylece sesli iletişimin yanında yazılı iletişim ve sohbet seçenekleri de kazandırılmış olur. Masaüstü paylaşım özellikleri ile de yetenekler daha da geliştirilebilir (örneğin bir IT helpdesk çalışanı sorun yaşayan kişinin masaüstüne uzaktan bağlanıp sorununu hızlıca çözebilir).

Bir IP Santral Nasıl Çalışır?

IP telefon sistemlerinin bütününü anlamak için her bir bileşenin nasıl çalıştığını anlamak önemlidir. Her bir IP telefon en az bir IP telefon santraline kayıt olur. IP telefon santrali her telefonun adreslerini içeren bir liste tutar. Bu işlem için genel olarak SIP protokolü kullanılır ve telefonların santral üzerinde tanımlı bir SIP hesapları bulunur.

SIP Hesapları

SIP uçbirim cihaz hesapları (IP telefonlar, yazılım telefonları, ses ağ geçitleri), IP santralde dahililer ve kimlik bilgileri ile tanımlanır. Benzer şekilde, uçbirim cihazları da IP santralin IP adresi ve önceden yapılandırılmış SIP hesap bilgileri ile yapılandırılır. SIP uçbirim cihazı IP santrale kaydedildikten sonra telefon çağrıları yapmaya ve almaya başlayabilir.

Bir IP Telefonun Santrale Kayıt Olma Süreci

Bir kullanıcı bir arama yaptığında, santral aramanın aynı sistemde veya harici olarak bir telefona gidip gitmeyeceğini belirleyebilir. Dahili çağrılar SIP adresi ile algılanır ve LAN üzerinden doğrudan birbirine yönlendirilir. Harici çağrılar (PSTN), telefon servis sağlayıcısına VoIP ağ geçidi üzerinden veya bir SIP trunk yoluyla yönlendirilir.

Ses Kodekleri

IP telefonlardan gelen ses sinyalleri iletilmeden önce dijital formata dönüştürülmelidir. Bu işlem, bir kodek ile yapılır. Mevcutta bir sürü farklı kodek türü vardır ve bu hangi kodeği kullandığınız ses kalitesi ve kullanılan bant genişliği miktarına belirler.   IP telefonlar genelde 1: 2 sıkıştırma ve 64Kbps bit hızında (23.2 Kbps lik IP header ile birlikte 87.2 Kbps) olan G.711 kodeğini kullanır. Bu kodek size bir analog telefon kadar bir ses kalitesi sunar.   Bantgenişliğinin düşük olduğu yerlerde IP telefon görüşmeleri için daha az bant genişliğine sahip bir kodek kullanılmak istenebilir. Bu durumlar için en yaygın kullanılan kodek, yalnızca 8 Kbps bantgenişliği (23.2 Kbps lik IP Header ile birlikte 31.2 Kbps) kullanan ve kabul edilebilir bir ses kalitesi sağlayan G.729’dur. Bu kodek ile yapılan bir görüşmenin kalitesi cep telefonu ile yapılmış bir arama kalitesine benzer.   PSTN’den daha iyi bir çağrı kalitesi isteniyor ise yine yaygı olan G.722 kodeği kullanılabilir. Kodekler ile ilgili detaylı yazımı şu linkte bulabilirsiniz.  

Kodek Bilgileri Tablosu

SIP Trunk

Son olarak, SIP trunklar dış dünyaya yapılan ve oradan gelen telefon çağrıları için kullanılır. Bu, tamamen IP tabanlı bir iletişim olup, telefon servis sağlayıcısına özel bir VPN ağından ya da Internet üzerinden erişilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, istenen eş zamanlı çağrı sayısını karşılayabilecek yeterli bant genişliğini sağlayabilmektir. Örneğin, bir SIP sağlayıcısına bağlanmak ve G.711 kodek kullanarak 24 adede kadar eş zamanlı çağrıyı desteklemek istiyorsak, hat kapasitesinin en az 87.2Kbps x 24 = 2092.8Kbps (veya 2.043Mbps) olması gerekir.

IP Telefon Sistemleri Nasıl Tasarruf Sağlayabilir?

Tasarrufu anlayabilmek için eski analog / dijital santraller ile IP telefon sistemleri arasındaki temel farkları anlamak önemlidir.   IP telefon sistemleri mevcut ağ altyapısı üzerinde çalıştığı için telefonlar için ayrı bir kablolamaya ihtiyaç yoktur. Bu da kurulum maliyetlerinin önemli bir kısmını ortadan kaldırır. Dolayısı ile kurumların başlangıç yatırımları, geleneksel sistemlerinden çok daha az olabilir. Aynı şekilde kablolamanın tek olması işletme maliyetlerinde de bir azalma demektir. IP santrallerden her bir IP telefona kablo çekilmesi gerekmediği için kullanıcıların ofisler arasında yer değiştirmesi de kolaylaşacaktır. IP telefon veya bir kablosuz cihaz (ve bir softphone) ile kullanıcılar kendi dahili hatlarını istedikleri yere götürebilirler.   IP santrallerin işlevselliğini daha da genişletmek için güncellenmesi, eski santrallere kıyasla çok daha fazla maliyet ve zaman tasarrufu sağlar. Çoğu durumda, yeni özellikler sadece bir yama yükleme meselesidir. Aynı zamanda IP telefon sistemlerinin ölçeklenmesi çok daha kolaydır. Geleneksel telefon sistemleri, telefonların bağlanabileceği belirli sayıda bağlantı noktasına sahiptir ve sınıra ulaştığınızda mevcut sistemi değiştirmek sizin için önemli miktarda paraya mal olacaktır. IP santrallerde ise genelde sunucu kaynaklarının arttırılması ile bu işlem çok daha ucuza halledilebilir.   Geleneksel PSTN arayüzlerine kıyasla SIP trunk çözümü maliyet anlamında size tasarruf sağlayacaktır. Farklı operatörlerden farklı seviyelerde hizmetler alıp çağrılarınızı da en ucuz ücret tarifesine göre farklı SIP trunklara yönlendirirseniz. Bu sayede de (kullanıma bağlı olarak) yaklaşık %40 gibi bir tasarruf sağlayabilirsiniz.   Ayrıca, SIP trunkta maksimum eş zamanlı çağrıların sayısının genişletilmesi, servis sağlayıcıdan talep edeceğiniz kanal artışının yanında ilave bant genişliği ile yapılabilecek kolay bir işlemdir. Geleneksel ISDN veya PSTN hatlarda kurumun ek hatları servis sağlayıcıdan talep etmesi ve yeni hatların fiziksel olarak kurulmasını sağlamak için birkaç haftaya kadar sürebilir.   Bu doğrudan tasarruflara ek olarak, IP telefon sistemlerinin sunduğu gelişmiş özellikler ve sahip oldukları esneklik, kurum içi üretkenlikte büyük bir artışa neden olabilir. İş arkadaşlarınız ve müşterilerinizle verimli bir şekilde çalışabilme yeteneği, genellikle daha yüksek memnuniyet, daha fazla proje ve daha fazla kârla sonuçlanabilir.

Popüler Ücretsiz ve Düşük Maliyetli IP Telefon Çözümleri

Küçük işletmeler muhtemelen ücretsiz bir IP PBX çözümünü kolayca kendilerine uygulayabilirler. Tamamen ücretsiz olarak saygın, açık kaynaklı piyasada bir çok çözüm mevcuttur ve bunlardan en büyük ve en popüler olanı Asterisk’tir. 2005’ten bu yana geliştirilen Asterisk sunduğu çağrı yönetimi, robot operatör, sesli posta, otomatik çağrı dağıtımı ve konferans görüşmesi gibi özellikler bakımından bir çok ücretli çözümle yarışır bir durumda.   Piyasada Asterisk tabanlı olan başka ürünler de mevcut. FreePBX de oldukça güzel bir görsel arayüz ile Asterisk’in özelliklerinden faydalanabilmenizi sağlıyor. Küçük yerler için Raspberry Pi’ye de kurulabilen bir sürümü mevcut. İsterseniz ücretli bakım anlaşması da yapabiliyorsunuz.   3CX ise küçük şirketler için ücretsiz bir tümleşik iletişimi çözümü sunabiliyor. Eş zamanlı 4 çağrıya (15-20 kullanıcılı bir kurum için gayet yeterli) kadar ücretsiz olan 3CX çözümü yüksek yoğunluklarda piyasadaki üreticilere göre daha düşük bir fiyatlama sunuyor.   Elastix (Gerçi 3CX tarafından 2016 yılında satın alındı ama hala ücretsiz indirebildiğiniz bir dağıtım olarak kalmaya devam ediyor.) bunlardan biri ve ek olarak e-posta, anlık mesajlaşma, faks sunucusu gibi ek özellikler sağlayabiliyor. Elastix, arayüz olarak Asterisk’ten daha basit ve HylaFax ve Postfix gibi diğer açık kaynak kodlu geliştirmelerde daha iyi bir entegrasyon sunabilir.   Yukarıdaki ürünlerden birini seçip X-Lite, Zoiper, 3CX gibi yazılım tabanlı telefonları kullanarak kurumunuza oldukça düşük maliyetli bir IP telefon sisteminizi kurabilirsiniz.

Yazılım Tabanlı Telefonlar (Softphone)

Son Söz

IP telefon sistemleri, geleneksel santrallere göre, bir çok avantaj sunar. IP telefon sistemleri, çağrıları akıllıca yönetme, anında konferans görüşmeleri yapabilme, evden çalışmayı mümkün kılan gelişmiş mobilite özellikleri gibi geleneksel sistemler ile mümkün olmayan gelişmiş özellikleri sunabildiği için neredeyse her şekilde daha ucuzdur.  Bunlara ek olarak, bakım ve işletme için daha az kaynak ve zaman ihtiyacı olduğu için işinizde rekabette geride kalmayacak çok yönlü, genişletilebilir ve esnek bir sisteme sahip olursunuz.